Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 11 1944
RAJBROT