Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 09 1939
Wojsko Polskie
JANÓW POW. SAMBOR