Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 10 1914
Armia austro-węgierska