Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 10 1914
Armia austro-węgierska