Groby Wojenne
Na terenie małopolski
11 10 1914
Armia austro-węgierska