Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 11 1914
Armia austro-węgierska