Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 06 1944
Armia Krajowa
CHECHŁO