Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 10 1946
WARSZAWA