Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 10 1914
Armia austro-węgierska