Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 07 1944
Bataliony Chłopskie