Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 10 1914
Armia austro-węgierska