Groby Wojenne
Na terenie małopolski
14 07 1944
ur. 1910 r.