Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 03 1943
Armia Ludowa