Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 03 1863
Powstańcy styczniowi