Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208010-021
1
1
Mogiła nakryta betonową płytą, u wezgłowia stela w kształcie niesymetrycznego pięcioboku z tabliczką z napisem: „Ś†P/ TADEUSZ KUCHARZYK/ CZŁONEK AL/ POLEGŁ ZA OJCZYZNĘ W 1944 r.”
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KUCHARZYK TADEUSZ Армия людова (AL)