Военные могилы
в Малопольском воеводстве

Контакт

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Wydział Administracji i Logistyki

Oddział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków, pok. 242
tel. 12 392 19 02
wd@malopolska.uw.gov.pl