Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212040-003
46
34
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennym, balustradowym ogrodzeniem. Główny element urządzenia kwatery stanowi kamienny pomnik w formie postumentu zwieńczonego wysokim krzyżem łacińskim. U podstawy krzyża znajdują się motywy rzeźbiarskie przedstawiające elementy wyposażenia wojskowego: czapka, skrzyżowane szable, szynel żołnierski. Na frontowej ścianie postumentu umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające: tarcze herbową z orłem w koronie oraz dwie skrzyżowane chorągwie na drzewcach.

Na frontowej ścianie postumentu znajdują się tablice z jasnego kamienia z napisami:
– „STANISŁAWOWI PADERE-/ WSKIEMU PORUCZNIKOWI/ LEGIONÓW POLSKICH KAPITANO-/ WI WOJSK ROSSYJSKICH CI-/ CHEMU BOJOWNIKOWI O WOL-/ NOŚĆ OJCZYZNY EUGENJUSZOWI/ MEDYNSKIEMU PPORUCZNIKO-/ WI LEGIONOW POLSKICH 44/ ŻOŁNIERZOM LEGIONÓW POLS-/ KICH BOCHATEROM WALKI O/ WOLNOŚC OJCZYZNY POLEG-/ ŁYM POD ZAŁĘŻEM I KRZYWO-/ PŁOTAMI W D. 18 LISTOPADA/ 1914 ROKU W TEJ WSPÓLNEJ/ MOGILE SPOCZYWAJĄCYM.”
– „….TY PANIE KTÓRY Z WYSO-/ KOŚCI/ PATRZYSZ JAK GINĄ OJCZYZ-/ NY OBROŃCE,/ PROSIMY CIEBIE CIEBIE PRZEZ TĘ GA-/ RSTKĘ KOŚCI/ ZAPAL PRZYNAJMNIEJ NA ŚMIE-/ RĆ NASZĄ SŁOŃCE/ NIECHAJ DZIEŃ WYJDZIE Z -/ JASNEJ NIEBIOS BRAMY/ NIECHAJ NAS PANIE WIDZĄ GDY/ KONAMY.”

U podnóża pomnika znajduje się wykonany z metalu motyw gałązki wawrzynu i liści dębu.

Na bocznej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z jasnego kamienia z nazwiskami pochowanych legionistów.

W obrębie kwatery znajdują się cztery obramowane, ziemne mogiły.

Pochowano tu 46 żołnierzy Legionów Polskich poległych 18 listopada 1914 r. w bitwie pod Krzywopłotami i Załężem.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15204, 17474.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 170-172.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 63, 140, 141, 215, 231, 245, 257, 276, 379.
  • J. Przemsza-Zieliński, Krzywopłoty symbol idei zwycięstwa, „Wiadomości Zagłębia”, Nr 46, 1998.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PADEREWSKI STANISŁAW PORUCZNIK Польские легионы
MEDYŃSKI EUGENIUSZ PODPORUCZNIK Польские легионы
BARAN STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
BAKAL MIECZYSŁAW KAPRAL Польские легионы
BEŁDA STANISŁAW SZEREGOWY Польские легионы
BOGAŃSKI [BRYGALSKI] MARCIN Польские легионы
DZIURŻYŃSKI ROMAN SZEREGOWY Польские легионы
GRYBISZ JÓZEF Польские легионы
GUGULSKI FRANCISZEK Польские легионы
GRÜNBERG STANISŁAW Польские легионы
JANUSZ ANTONI KAPRAL Польские легионы
KISZKA ANTONI KAPRAL Польские легионы
KLIMASZEWSKI MICHAŁ KAPRAL Польские легионы
KOCIBOROSKI [CHOTIEBORSKY] RUDOLF SZEREGOWY Польские легионы
KOWALCZYK IGNACY SZEREGOWY Польские легионы
KOWAL WŁADYSŁAW SZEREGOWY Польские легионы
KOZICKI BRONISŁAW Польские легионы
MICHALSKI JERZY SZEREGOWY Польские легионы
MICHALSKI WŁADYSŁAW Польские легионы
MÜLLER ADOLF SZEREGOWY Польские легионы
NOWAK JULIUSZ SZEREGOWY Польские легионы
OSTROWSKI KAROL Польские легионы
PAŁKA [PEŁKA] STANISŁAW Польские легионы
PASKO [PEŁKA] TOMASZ Польские легионы
PĄCZEK WAWRZYNIEC KAPRAL Польские легионы
PRZESŁOWSKI TOMASZ SZEREGOWY Польские легионы
PROCHOWICZ WOJCIECH Польские легионы
STASZ KAZIMIERZ SZEREGOWY Польские легионы
STELMASIEWICZ ZYGMUNT Польские легионы
TOKARCZYK JAN Польские легионы
WERNER BRONISŁAW PODOFICER Польские легионы
WITKOŚ IGNACY SZEREGOWY Польские легионы
WYSZYŃSKI MARIAN Польские легионы
BOGDALSKI MARIAN SZEREGOWY Польские легионы
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польские легионы 12