Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212060-002
1054
7
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta zamkniętego od strony południowej łukiem i ogrodzony płotem z metalowych sztachet posadowionym na pozostałościach ziemnego wału, który otaczał niegdyś cmentarz. Wejście zamykane dwuskrzydłowymi wrotami znajduje się od strony północnej.

Główny element założenia cmentarza stanowi ziemny kopiec, na którym ustawione są trzy drewniane krzyże łacińskie. Po bokach kopca rozmieszczone są dwa krzyże prawosławne. Po obu stronach głównej alejki prowadzącej od wejścia do kopca rozmieszczonych jest po 5 zbiorowych mogił oznaczonych drewnianymi krzyżami. Pod sosną rosnącą w środkowej części cmentarza ustawiony jest krzyż z metalowych rur.

Przy wejściu na cmentarz znajduje się tablica informacyjna z odwzorowaniem krzyży nagrobnych z zachodniogalicyjskich cmentarzy, planem cmentarza i tekstem: „Cmentarz Wojenny w Zadrożu/ Wierni przysiędze i obowiązkowi/ W boju krew swoją i życie oddali/ Bez względu na to, czy na dziejów szali/ Wrogiem nam, czy też przyjacielem byli/ Jako żołnierze wzorowi na wieczną pamięć zasłużyli/ H.H./ Projekt cmentarza z 1917 r./ Cmentarz był projektowany i zbudowany/ przez Kreigsgraber – Abteilung des k.u.k./ Kreiskommandos Olkusz w 1917-18 r./ jako cmentarz nr. 5 w Sułoszowej./ Spoczywają tu żołnierze 1 armii Austro/ Węgierskiej z V Pozońskiego/ X Przemyskiego korpusu, narodowości/ węgierskiej, polskiej, czeskiej, słowackiej,/ niemieckiej i ukraińskiej oraz żołnierze/ 9 armii Rosyjskiej z korpusu Gwardii/ (Grenadierski i Semenowski pułk lejb gwardii), którzy polegli w czasie walk trwających na/ tym terenie w listopadzie 1914 r./ Na cmentarzu znajduje się jedna imienna/ mogiła, kpt. Turnera z 12 pułku piechoty”.


Według danych z 1939 r. spoczywały tu szczątki 849 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 201 z armii rosyjskiej i 4 o nieustalonej przynależności armijnej. Na cmentarz wojenny w Zadrożu w okresie międzywojennym przenoszono szczątki z mogił z innych miejscowości min. z Pieskowej Skały, Sąspowa, Sułoszowej, Rabsztyna.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, sygn. 15204, 17474.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 167-168.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 131, 146, 195, 271, 308, 374, 378, 407.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TURNER KAPITAN Австро-венгерская армия
KOZIOŁ FRANCISZEK Австро-венгерская армия
SCHWARZ FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
SLIWERAK JOSEF Австро-венгерская армия
STANKIEWICZ JAN Австро-венгерская армия
STARK SANDOR Австро-венгерская армия
STROMLIEWICE JAN Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 201
Австро-венгерская армия 842
4