Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206070-005
1
1


 


Mogiła granitowa położona z północnej strony alei cmentarnej, przy murze rozdzielającym starą i nową część cmentarza. Nagrobek znajduje się obok mogiły kpt. pil. Mieczysława Medweckiego. Ma kształt płyty osadzonej na niskim fundamencie. Na płycie umieszczono półkolistą tablicę nagrobną z informacją o pochowanym.


 


Pogrzebana tu osoba zginęła podczas nalotu niemieckiego 1 września 1939 roku.

фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
OPIOŁKA JAN OSOBA CYWILNA