Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208040-005
16
16
Mogiła ziemna w szerokim, granitowym obramowaniu. Przez środek mogiły przełożona jest granitowa płyta. U jej wezgłowia znajduje się prostokątna stela z ciemnego kamienia metalowym godłem Państwa i napisem: „BOHATEROM WALK O WOLNOŚĆ,/ KTÓRZY ZGINĘLI Z RĄK NAJEŹDŹCÓW/ NIEMIECKICH I SOWIECKICH/ Ś.†P./ DZIAD BOLESŁAW lat 25/ GACEK ANTONI lat 48/ GARBARZ WITOLD lat 25/ GĄDEK WAWRZYNIEC lat 75/ GĘBKA KAZIMIERZ lat 18/ GĘBKA STANISŁAW lat 16/ GOŁĄB KAZIMIERZ lat 21/ GÓRKA TADEUSZ lat 30/ JASIŃSKI FRANCISZEK lat 27/ JUDASZ FRANCISZEK lat 43/ Ś.†P./ KOLANO STANISŁAW lat 50/ NIEDBAŁ ANTONI lat 52/ NIEDBAŁ JERZY lat 22/ OGÓREK KONSTANTY lat 47/ STASIEK ZYGMUNT lat 18/ SUMA EDWARD lat 22/ SZCZYGŁOWSKI ANTONI lat 27/ ŻECHOWSKI STANISŁAW lat 33/ ŻELAŚKIEWICZ STANISŁAW lat 26/ ŻELAŚKIEWICZ TADEUSZ lat 26/ CZEŚĆ I CHWAŁA.

Większość z wymienionych na tablicy osób to partyzanci lub cywilne ofiary pacyfikacji Książa Wielkiego przeprowadzonej na początku sierpnia 1944 r. Część z osób wymienionych na tablicy spoczywa w osobnych mogiłach na terenie cmentarza.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s 179-181.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz ewidencyjny grobownictwa wojennego z 1945 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 127-128.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
DZIAD BOLESŁAW
GACEK ANTONI
GARBARZ WITOLD
GĄDEK [GONDEK] WAWRZYNIEC
GĘBKA KAZIMIERZ
GĘBKA STANISŁAW
GOŁĄB KAZIMIERZ
GÓRKA TADEUSZ
JASIŃSKI FRANCISZEK
JUDASZ FRANCISZEK
KOLANO STANISŁAW
NIEDBAŁ ANTONI
NIEDBAŁ JERZY
OGÓREK KOSNTANTY
STASIEK ZYGMUNT
ŻELAŚKIEWICZ STANISŁAW