Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206120-005
16
0


 


 


Mogiła znajduje się na łące, za szkołą podstawową w Prandocinie. Nagrobek wykonany jest z lastrykowej płyty, na której znajduje się krzyż oraz inskrypcja: „POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM”. Za nagrobkiem stoją trzy metalowe krzyże, do których przytwierdzono tablice z wizerunkiem godła państwowego. Mogiła otoczona jest  metalowym ogrodzeniem z płaskowników.


 


Pochowano tu żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1
Австро-венгерская армия 10
Русская армия 5