Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208060-004
133
5
Mogiła ziemna w lastrykowym obramowaniu, u wezgłowia szeroka, prostokątna stela z wmurowaną tablicą z napisem: „CMENTARZ WOJENNY/ PRAWEM CHRONIONY/ 1914 + 1915/ 152 ŻOŁNIERZY/ POLEGŁYCH/ W I WOJNIE ŚWIATOWEJ”.

Mogiła stanowi pozostałość po założonej w czasie I wojny światowej kwaterze na cmentarzu parafialnym, w której według danych z 1939 r. spoczywały szczątki 19 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 114 z armii rosyjskiej. Według szkicu z 1921 r. kwatera obejmowała 7 grobów żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 2 groby żołnierzy armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15195, 15187, 15203, 15235, 17474.
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 185-186.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 267, 297, 368.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KRATOCHWIL FRANZ Австро-венгерская армия
PINITZ ALOIS Австро-венгерская армия
SLEZAK PAUL Австро-венгерская армия
NIEWIAROWSKI JOSEF Русская армия
WIERCHAWIEC ILIA Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 16
Русская армия 112