Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208070-002
7
7
Mogiła jest urządzona w formie sześciu, zachodzących na siebie schodkowo obramowań. U wezgłowia każdego z nich znajduje się szeroka, lastrykowa, ścięta pulpitowo stela z dwoma lub trzema kamiennymi tablicami z napisami:
– obramowanie nr 1: „Ś.†P./ Sierż. Wacław CISZEWSKI/ „Luboń”/ Referent wyszk. Placówki A.K./ „SARNA” w Słaboszowie/ Zginął 8 VII 1944/ W Dziaduszycach, „Kpt. Rudolf DZIADOSZ/ „Zasaniec”/ Oficer wyszkol. Baonu Part./ „Suszarnia” 106 DP AK/ Zginął 8.X.1944 w Lasach/ Sancygniowskich”;
– obramowanie nr 2: „Ś.†P./ St.strz. Edward SITARZ/ „LESZEK”/ Członek dywers. „Dominiki-Magdaleny./ Żołn O/Part. AK „SKRZETUSKI/ Zginął 16 VIII.1944. w Górach/ Miechowskich”, „Ś.†P./ Kpt. Stanisław JAZDOWSKI/ „Żbik”/ Oficer dywers. „Dominiki-Magdaleny./ D-ca O/part. AK. „Skrzetuski”/ Zginął 16.VIII. 1944 w Górach/ Miechowskich”;
– obramowanie nr 3: „Ś.†P./ Strz. Henryk KACZMARCZYK/ „WILK”/ Żołn. Taborów Kwatery Głównej/ D-twa 106 DP AK/ Zginął 25.VIII.1944/ W Knyszynie”, „Ś.†P./ Strz. Ryszard LIS/ Żołn. plutonu terenowego/ AK BCH 3 kompanii „Sarna”/ I baonu „Karo” 112 pp 106 DP AK/ zginął 21 VIII 1944 w Janowicach/ Pochowany na tut. Cmentarzu”, „Ś.†P./ Strz. Wiktor WŁOCH/ Żołn. plutonu terenowego/ AK-BCH.3 Kompanii „SARNA”/ I Baonu „Karo,, 112 pp 106 DP AK/ Zginął 30.VII.1944. Pod/ Kaliną Wielką”;
– obramowanie nr 4: „Ś.†P./ Mieczysław NOCOŃ/ „Grab”/ żołn. I plut. „BARTOSZ”/1komp. „BATORY”/ Baonu „Suszarnia”/ Zamordowany w 1945 przez UB/ Pochowany na tut. Cmentarzu”, „Ś.†P./ Strz. Lucjan Mikołajczyk/ Żołn. plutonu terenowego/ AK-BCH 3 kompanii „Sarna”/ Baonu „Karo” 112 pp 106 DP AK/ zginął 8 VII 1944 w Wymysłowie/ Pochowany na tut. Cmentarzu”, „Ś.†P./ Strz. Władysław Dąbrowski/ „Szary”/ Żołn. Iplut „Bartosz” 1komp. „Batory”/ Baonu „Suszarnia”/ Zamordowany w 1945 przez UB/ Pochowany na tut. Cmentarzu”;
– obramowanie nr 5: „Ś.†P./ Strz. Jan CHRZAN/ „KORNECIK”/ Żołn. Iplut. „Bartosz” 1 komp. „Batory”/ Baonu „Suszarnia”/ Zamordowany w 1945 przez UB/ Pochowany na tut. Cmentarzu”, „Ś.†P./ Plut. Jan REJDAK/ „POMOSTOWICZ”/ Żołn. Iplut. „Bartosz” 1 komp. „Batory”/ Baonu „Suszarnia”/ Zginął 11.XI.1944 w Święcicach/ Pochowany na tut. Cmentarzu”;
– obramowanie nr 6: „Ś.†P./ Kpt. Bronisław GOLA/ „SZAFRAN”/ Komendant Placówki „Sarna” w/ Słaboszowie/ Zginął 8 VII.1944 w Dziaduszycach/ Pochowany na tut. Cmentarzu”, „Ś.†P./ Plut. Władysław GRĄDKIEWICZ/ „ORLIK”/ Żołn. oddz. Osłonowego placówki/ Zrzutowej „Kobuz” w Kropidle/ Zginął 27.IX.1944 w Raszówku.

Pochowano tu żołnierzy 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej poległych w okresie II wojny światowej.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 276-278.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 452-455.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CISZEWSKI WACŁAW SIERŻANT Армия крайова (AK)
DZIADOSZ RUDOLF KAPITAN Армия крайова (AK)
SITARZ EDWARD STARSZY STRZELEC Армия крайова (AK)
JAZDOWSKI STANISŁAW PODPORUCZNIK Армия крайова (AK)
KACZMARCZYK HENRYK STRZELEC Армия крайова (AK)
WŁOCH WIKTOR STRZELEC Армия крайова (AK)
GRĄDKIEWICZ WŁADYSŁAW PLUTONOWY Армия крайова (AK)