Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206030-003
25
0
Mogiła ziemna oznaczona metalowym krzyżem.

Pochowano tu 24 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz jednego z armii rosyjskiej, poległych w listopadzie 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, sygn. 17474.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 245, 263, 290, 344, 372.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 1
Австро-венгерская армия 24