Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206030-005
6
6
Na mogile znajduje się szeroki nagrobek nakryty trzema granitowymi płytami. U wezgłowia mogiły znajduje się krzyż łaciński z ciemnego kamienia oraz głaz z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ MIESZKAŃCY WSI LESIENIEC/ POMORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW/ 15 SIERPNIA 1944 ROKU/ Ś†P/ MOTŁOCH ANTONI LAT 20/ ROJEK FRANCISZEK LAT 24/ RERAK MIECZYSŁAW LAT 17/ KWIECIEŃ STANISŁAW LAT 21/ KYMULA STANISŁAW LAT 23/ PEREK STANISŁAW LAT 55”.

Pochowano tu osoby rozstrzelane przez funkcjonariuszy Gestapo 15 sierpnia 1944 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 88.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MOTŁOCH ANTONI
ROJEK FRANCISZEK
RERAK MIECZYSŁAW
KWIECIEŃ STANISŁAW
KYMULA STANISŁAW
PEREK STANISŁAW