Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1213040-006
0
0
Na skarpie znajduje się kapliczka słupowa w formie słupa zwieńczonego skrzynką i niewielkim krucyfiksem. Na podstawie słupa umieszczona jest płaskorzeźba, przedstawiająca klęczącą postać.

Kapliczka znajduje się na skarpie, w której pochowano ciała żołnierzy z armii napoleońskiej, zmarłych z ran lub chorób 1813 r. W maju 1813 r. przez Kęty przemaszerowały wycofujące się z Księstwa Warszawskiego oddziały armii Napoleona, w tym korpus dowodzony przez księcia Józefa Poniatowskiego.
  • W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach, Kęty 1996.
  • Krótka historia kęckiego rynku, „Kęczanin”, Nr 10 (239), 2011, s. 6.