Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1261040-001
283
187
Cmentarz założony jest na planie wieloboku i ogrodzony odcinkami kamiennego muru i betonowej balustrady od strony ulicy Siostry Faustyny, skarpą i stalową siatką od strony prywatnej posesji oraz kamiennymi słupami połączonymi metalowym sztachetowym płotem z pozostałych stron.

Historyczne wejście (obecnie nieczynne) na cmentarz znajduje się od strony ul. Siostry Faustyny. Ma formę zakończonej trójkątnym portalem kamiennej bramy, która zamykana jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Na bramie umieszczona jest kamienna z napisem: „CMENTARZ WOJENNY/ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ/ KRIEGERSFRIEDHOF/ / NR 384 / 1914 – 1918”.

Drugie wejście zamykane jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów znajduje się od strony Alei Adolfa Hyły. Na krótkim odcinku muru przy wejściu umieszczona jest tablica z napisem „OMNIA PRO PATRIA/ TU SPOCZYWA 266 ŻOŁNIERZY/ NARODOWOŚCI: AUSTRIACKIEJ, CHORWACKIEJ,/ CZESKIEJ, ESTOŃSKIEJ, LITEWSKIEJ, NIEMIECKIEJ, / POLSKIEJ, ROSYJSKIEJ, RUMUŃSKIEJ, SERBSKIEJ/ SŁOWACKIEJ, SŁOWEŃSKIEJ, UKRAIŃSKIEJ/ WĘGIERSKIEJ, WŁOSKIEJ”.

Główny element architektoniczny cmentarza to wysoki drewniany krzyż łaciński z figurą Chrystusa, nakryty półkolistym zadaszeniem z ząbkowanej blachy. Po prawej stronie alejki łączącej historyczne wejście z pomnikowym krzyżem znajduje się ufundowany w 2018 r. pomnik w formie steli o ściętych narożach z herbem Chorwacji i tablicą z napisem: „O 100. OBLJETNICI/ PRVOGA SVJETSKOG RATA 1914.–1918// U SPOMEN NA POGINULE HRVATSKE VOJNIKE/ 100 ROCZNICĘ/ PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 1914–1918/ PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY CHORWACKICH/ KRAKÓW 2018 ROK/ REPUBLIKA HORVATSKA/ REPUBLIKA CHORWACJI”.
Na terenie cmentarza znajduje się 28 ujętych w krawężnikowe obramowania pól grobowych, odzwierciedlających układ grobów na archiwalnym planie cmentarza z 1918 r. U wezgłowi mogił umieszczone są nagrobki w formie betonowych postumentów z żeliwnymi krzyżami o rozszerzonych zakończeniach ramion w dwóch wariantach: z datą „1915” i bez daty.

Układ komunikacyjny cmentarza tworzą alejki wyłożone kamiennymi płytami. Po prawej stronie od wejścia południowo-wschodniego znajduje się tablica informacyjna, która zawiera informacje o cmentarzu i mieszczącym się w okresie I wojny światowej na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach szpitalu wojskowym w języku polskim, angielski, niemieckim i rosyjskim. Na tablicy wymienione są nazwiska pochowanych.

Cmentarz wojenny nr 384 Łagiewniki powstał jako miejsce pochówku żołnierzy zmarłych w latach 1914–1918 w mieszczącym się w klasztorze pobliskim szpitalu wojskowym. Łącznie pochowano tu co najmniej 275 żołnierzy, w tym co najmniej 185 z armii austro-węgierskiej, 2 z armii niemieckiej nieznaną liczbę jeńców z armii rosyjskiej i prawdopodobnie 2 jeńców z armii serbskiej. W 1945 r. w obrębie cmentarza pochowano 8 poległych żołnierzy armii niemieckiej.

Pierwotnie groby oznaczane były drewnianymi deszczułkami, później drewnianymi krzyżami z tabliczkami imiennymi. Do wykonania trwałego urządzenia cmentarza przystąpiono w 1918 r. Jego projekt wykonał architekt Hans Mayr. Przed końcem wojny wykonano mur ogrodzeniowy i bramę z ozdobnym portalem. W okresie międzywojennym na cmentarzu pojawiły żeliwne krzyże i metalowa bramka. Z upływem lat cmentarz ulegał stopniowej degradacji.

W latach 2015–2017 przeprowadzony został kompleksowy remont cmentarza.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 45.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 994, s. 91.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 335-339.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 390-391
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 159-161.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
KOKA ANTON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROBO IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZIKALO NIKOLAI INFANTERIST Австро-венгерская армия
FEICHTENSCHLAGER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEIXNER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOLBAN GEORG RESRERVIST INFANTERIST TITULÄR GEFREITER Австро-венгерская армия
RÖßLER JULIUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAZURLAK DIMITRI INFANTERIST Австро-венгерская армия
BÖROSÖK ISTVÁN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PILGER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
DIDUCH WASYL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BERTA ANDREAS PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
TATOR MIKLOS HUSAR Австро-венгерская армия
ZSELINSKI STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FECHER SÁNDOR HUSAR Австро-венгерская армия
SCHENET URBAN TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
GEZA ISTVÁN HUS Австро-венгерская армия
KONDOR GABRIEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZEMET URBAN TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
SUBJAK ILLÉS HUSAR Австро-венгерская армия
LAJKO GÁSPÁR HUSAR Австро-венгерская армия
BARDO JOSEF HUSAR Австро-венгерская армия
RACZ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FELGITSCH JOHANN FELDWEBEL Австро-венгерская армия
OZSWARD FRANZ KANONIER Австро-венгерская армия
PAŁA HEINRICH PAŁA SCH.R. 24 SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PELLE GYÖRGY HUSAR Австро-венгерская армия
SAJTOŠ JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
TEI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
FREILACH ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ADAM ANTAL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TOMAŠEK MATEJ INFANTERIST Австро-венгерская армия
FEIX JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEINE FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÖHLER WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTINKO ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAHN ANTAL HUSAR Австро-венгерская армия
KRIŽ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIPOS MICHAEL HUSAR Австро-венгерская армия
VARGA - HIZER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIKA ANTON GEFREITER Австро-венгерская армия
HALASZ PAUL VORMEISTER Австро-венгерская армия
VISI MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
HUBAY SÁNDOR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BURGSTALLER FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
OBLONCZI DANIEL ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BRETTENTHALER FRANZ DRAGON Австро-венгерская армия
BEZUSZKO VASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MASSOTA ANDREAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SPRENGER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEGBMANN EMMERICH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BAKK LÁJOS HONVED Австро-венгерская армия
SZMOLKA JOHANN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
LEHRNER JOSEF KANONIER Австро-венгерская армия
KREGLER FRANZ ARBEITER Австро-венгерская армия
BARTOS WENZEL KANONIER Австро-венгерская армия
GIBIEC FRANZ KUTSCHER Австро-венгерская армия
VOSZCZALEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WILTNER FERDINAND SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MĄCZKA ADALBERT OBERKONDÜKTEUR Австро-венгерская армия
WEDER GUSTAV INFANTERIST Австро-венгерская армия
HYBEŠ FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
LANG RICHARD GEFREITER Австро-венгерская армия
JACZKO JONAS KORPORAL Австро-венгерская армия
SZABO GYULA HONVED Австро-венгерская армия
SZABO ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
HIRSCH ANTON RESERVIST GEFREITER TITULÄR KORPORAL Австро-венгерская армия
DUSEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
POSCHIČEK GOTTLIEB INFANTERIST Австро-венгерская армия
BONATTI EMILIO UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
KAVANDZSIN TIVADAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
SVRAKA VASO INFANTERIST Австро-венгерская армия
JOHANN HORAČEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHUSTER LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
BENEŠ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZINGER MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
MARTOF JÁNOS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BÖHM LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANTOŠ WENZEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LUTZ RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
SZELEZSANY JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
FISCHER ALOIS KUTSCHER Австро-венгерская армия
MÖWALD JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WIESER ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HÖSL JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALMAR FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
SPELDA JOSEF SANITÄTSSOLDAT Австро-венгерская армия
KUCHTAY SÁNDOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUKACZEV PETER HONVED Австро-венгерская армия
PERGHEM LUIGI SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MILICKI GYÖRGY KORPORAL Австро-венгерская армия
PFEIFFER MICHAEL KANONIER Австро-венгерская армия
RÁCZ STEFAN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAMMER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MELNIK IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GYÖRGY SÁNDOR PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
HAMPEL JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BEKESI DENES KORPORAL Австро-венгерская армия
ÖHLSCHLÄGER FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
BATORY LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
KAINZ ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
RIDZAK ZJAVKE INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOHEL ANTON DRAGON Австро-венгерская армия
WEININGER PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALNAY FERENCZ VORMEISTER Австро-венгерская армия
KALINKA FRANZ ULANE Австро-венгерская армия
SLOBODA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
TINKL KARL STABSFÜHRER Австро-венгерская армия
SAFAŘ FERENCZ HONVED Австро-венгерская армия
SEREDARUK JOHANN KANONIER Австро-венгерская армия
KRONER MICHAEL HONVED Австро-венгерская армия
KOFLER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
TUREK RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TALLER JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
NAZAREJ JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
SALZBERN JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ENDRECZ IMRE SANITÄTSSOLDAT Австро-венгерская армия
KURUCZ IMRE INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRELECKI IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GROBAUER BLASIUS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
FÜGELMANN JOSEF KANONIER Австро-венгерская армия
PROROK JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
KOCSIŠ JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BOLDIZSAR JÁNOS BOLDIZSAR INFANTERIST Австро-венгерская армия
NEMETH ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
ORYSZCZAK WASYL INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAULINA HEINRICH JÄGER Австро-венгерская армия
GIELMAS MICHAEL KUTSCHER Австро-венгерская армия
KOSZNAFEL ANDREAS KUTSCHER Австро-венгерская армия
JUDA ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAZUR VALENTIN DRAGON Австро-венгерская армия
SZABO FRANZ HUSAR Австро-венгерская армия
HUEMER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BENCSIK STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PLACHUTA VINCENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOCZOG JOHANN HUSAR Австро-венгерская армия
BREY ANTON OFFIZIERSDIENER Австро-венгерская армия
JAGOŠ JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KAMENSZKY MATTHÄUS HONVED Австро-венгерская армия
LUCZKA PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
THEIMER FRANZ KORPORAL Австро-венгерская армия
DZURJACSKÓ JOHANN HONVED Австро-венгерская армия
KUZEK WAWRZYNIEC KUTSCHER Австро-венгерская армия
WNUK KARL JÄGER Австро-венгерская армия
MUNKACSI SÁNDOR KANONIER Австро-венгерская армия
POINAR LEON HONVED Австро-венгерская армия
FASCHINGER JOSEF JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VDOVIĆ SLAVKO KORPORAL Австро-венгерская армия
GOLLER FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
OTTERSBÖCK FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KREUZER JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
GREGOR JAN BAZAN ULANE Австро-венгерская армия
MRAZ PAL HONVED Австро-венгерская армия
WOSZCZYNA STANISLAUS SANITÄTSSOLDAT Австро-венгерская армия
MARKIEWICZ ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLAR JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HÜRCHZING JOHANN TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
BACH JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LESZO BASIL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MEIER HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
BUKOWSKI JACENTY KUTSCHER Австро-венгерская армия
KLEBACHA ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOFSTÄTTER IGNATZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STARK RUDOLF INFANTERIST Немецкая армия
KNEIDINGE FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROPA WOJCIECH KUTSCHER Австро-венгерская армия
BARTEL WILHELM KANONIER Австро-венгерская армия
KLINIK MICHAEL KANONIER Австро-венгерская армия
SKALA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DYKIJ DMYTRO SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MICHALCZYK PAUL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MOJSIUK GAWRIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRYC JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PRZYBYLO JOSEF GEFREITER TITULÄR KORPORAL Австро-венгерская армия
SEDZISZEWSKI STANISLAUS KANONIER Австро-венгерская армия
LAZARUK MICHAJŁO INFANTERIST Австро-венгерская армия
GEMBAROWSKI LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
POPELUK PETER KORPORAL Австро-венгерская армия
ANDRYISZYN NIKOLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHREMMER ERNST INFANTERIST TITULÄR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
WOJTAS JOSEF TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
KALINOWSKI ILKO SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KUBIN JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ALEXANDER MICHAEL ULANE Австро-венгерская армия
PONIKIEWSKI JAKOB SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STUS MIRON WEHRMANN Австро-венгерская армия
WOTA ANDREAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Другие 2
Русская армия 1
85
Немецкая армия 8