Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1215030-007
5
0


 


Mogiła ziemna otoczona drewnianym ogrodzeniem, umocowanym na betonowych słupach. Na mogile ustawiono drewniany krzyż.


 


Pochowano tu pięciu partyzantów polskich rozstrzelanych przez hitlerowców w 1944 roku.

Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Партизаны 5