Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201090-002
281
177
Kwatera założona jest na planie prostokąta i nie posiada trwałego ogrodzenia. Od wschodu od reszty cmentarza oddziela ją szpaler drzew, od strony zachodniej – żywopłot. Kwatera składa się z dwóch części przedzielonych alejką prowadzącą do pomnika centralnego. Ma on formę zakończonej dwuspadowo w środkowej części kamiennej ściany pomnikowej, na której umieszczony jest drewniany krzyż z dwuspadowym zadaszeniem i figurą Chrystusa. W ścianę pomnikową wmurowana jest tablica z jasnego kamienia z inskrypcją: „AUS DEM GRAUEN/ ALLTAG SIND WIR/ GENOMMEN – UND/ ÜBER DIE SCHWELLE/ DES LEBENS HINAUS/ GEGANGEN – MIT/ LORBEER GEKRONTENT STIRNEN".

Po obu stronach tablicy umieszczono dwa żeliwne krzyże maltańskie (po lewej stronie - krzyż typu „niemieckiego" z motywem liści dębu, po prawej „austriacki" z wieńcem laurowym). Na lewo od pomnika głównego znajduje się obramowany grób ziemny ze zwieńczonym krzyżem czterosegmentowym postumentem u wezgłowia, na którym umieszczony jest medalion z głową Chrystusa i tablica z napisem: „Ś†P/ LEON ROSIEK/ 1911–1939/ ZGINĄŁ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 5.IX.1939 POD KRAKOWEM/ POKÓJ JEGO DUSZY".

Układ kwatery wyróżnia dążenie do zachowania symetrii w rozmieszczeniu mogił. W części po prawej stronie od alejki (stojąc twarzą do pomnika) dominują mogiły żołnierzy armii rosyjskiej, a po lewej – państw centralnych. Kontury mogił i główna alejka wyłożone są granitową kostką.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie:
– dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– małych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z umieszczonym na krzyżowaniu ramion krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym, osadzonego na betonowym cokole,
– żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego na betonowym cokole,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży łacińskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liści dębu
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z żeliwnym krzyżem lotaryńskim na licu.

Na cmentarzu pochowano 22 żołnierzy austro-węgierskich, 152 niemieckich i 102 rosyjskich poległych w 1914 roku. W kwaterze znajduje się również grób wojenny żołnierza Wojska Polskiego Leona Rośka z Bełdna pod Żegociną, który poległ 5 września 1939 r. w Kobierzynie.

W latach 2018-2019 wykonano granitowe obramowania, renowację pomnika głównego, wyłożono alejkę główną kostką granitową.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 222. 271. 365, GW. 61, s. 271 (3 fotografie), s. 1439-1509 GW 62 s. 333 (projekt pomnika).
  • A. Adamczyk, Cmentarze żołnierskie z I wojny światowej w gminie Żegocina i jej okolicy, Historia i stan obecny, praca magisterska pod kierow. Dr hab. Ireny Paczyńskiej, Kraków 1998, s. 49-50.
  • R. Broch , H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, przekł. H. Sznytka, oprac. J. Drogomir, Tarnów 1996, s.354-355.
  • J. Drogomir , Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T.3, Tarnów 2005, 119-123.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 331.
  • Z. Ellnain ,T. Olszewski, Piękne odpoczywanie. Cmentarze I wojny światowej okolic Żegociny, Żegocina 1997.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. T.3, Brzesko, Bochnia, Limanowa, Pruszków 1998, s.71-73.
  • K. Garduła ,L. Ogórek , Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem, Kraków 1988.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, N-Z, Pruszów 1993, s. 121.
  • J. Wielek , Bitwa pod Limanową w roku 1914, „Almanach Ziemi Limanowskiej", Nr 18, 2004, s. 4-15.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ROSIEK LEON Польская армия
KUSAK JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KRUBERAK MARKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
DOBROSZCZUK FEDKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
WLASIUK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PASZTELNIK PAUL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HORWATH ISTVÁN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUZNAR [KUŽNOR] IGNATZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DRACZ KONSTANTIN LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
FEDAK MICHAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MONASTER [MANASTER] ABRAHAM ERNST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FUX INGENIUS LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
BILSKI JOSEF CIVIL Австро-венгерская армия
BILSKI WOJCIECH CIVIL Австро-венгерская армия
LORENZ FRANZ Австро-венгерская армия
SOPUCH JOSEF Австро-венгерская армия
JÜRGEL [JURGLA] JOHANN DRAGON Австро-венгерская армия
HODBOD JOSEF DRAGON Австро-венгерская армия
SZALAJ ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
CSARANKA FRANZ HONVED Австро-венгерская армия
GYOMEREY JULIUS KORPORAL Австро-венгерская армия
DÉGH [DEAK] JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
HRBEK [HRBECK] JAKOB DRAGON Австро-венгерская армия
WIESCHEBROCK HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
HAHN PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHWARZ WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MÜLLER HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
MONTAG AUGUST RESERVIST Немецкая армия
BUSCH FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
THOMAS HANS ERSATZ WEHRMANN Немецкая армия
SCHOHN ALOIS ERSATZ WEHRMANN Немецкая армия
FISCHER CHRISTIAN WEHRMANN Немецкая армия
RÖKEN HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
MÜLLER II OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MAAHS [MAASS] EMIL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
THOMAS PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
DÜBEN OSWALD KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MAYER I ERICH MUSKETIER Немецкая армия
HARTWIG RICHARD Немецкая армия
HRTUNG [HARTUNG] HANS JÄGER Немецкая армия
BAAK WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
FEHSE RICHARD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WEISSHÜHN WALTER RESERVIST Немецкая армия
BABST OTTO MUSKETIER Немецкая армия
STACHR OTTO WEHRMANN Немецкая армия
GÜNTHER ALBERT GEFREITER Немецкая армия
BOOS RUDOLF WEHRMANN Немецкая армия
WINKLER OTTO JÄGER Немецкая армия
ALBRECHT KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SCHLOTTEN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
ALBRECHT KARL [INFANTERIST] Немецкая армия
STRUBE AUGUST UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ENDELKAMP WILHELM RESERVIST Немецкая армия
HEINZEL WALTER GEFREITER Немецкая армия
PETRASCHEWITZ ERICH MUSKETIER Немецкая армия
BÖCKENFELD BERNHARD JÄGER Немецкая армия
SELTER PAUL VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
ACHSTELLER [ACHTSTETTER] KASPAR RESERVIST Немецкая армия
INDERAU MAX VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
BODE WALTER MUSKETIER Немецкая армия
ENGELHARDT ALBIN MUSKETIER Немецкая армия
MÜNSTER SIEGFRIED MUSKETIER Немецкая армия
NARENHEIM [NEHRENHEIM] JULIUS RESERVIST Немецкая армия
MÜLLER HERMANN JÄGER Немецкая армия
ROHR FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MÜLLER III ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BRÖSKE HEINRICH TAMBOUR Немецкая армия
DECKERS THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
SCHRICK [SCHNICK] HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
BLANK FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
HOCHGREBE PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KÖNIG JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SENF EDMUND KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KNESEBECK WILHELM GEFREITER Немецкая армия
LECHMKUHL OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
GOLDMANN AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
BARNEBECK KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KUBSCH VINZENZ MUSKETIER Немецкая армия
JANSEN JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
NOCKE JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
HEEMEIER FRIEDRICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
NEUMANN ALFRED JÄGER Немецкая армия
HENNING [HENNIG] WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KLAWES HEINRICH JÄGER Немецкая армия
BORNSHEIN OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MANGOLD OTTO GEFREITER Немецкая армия
WOLFF PHILIPP ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
GEILERT HANS MUSKETIER Немецкая армия
SCHONDORF OTTO MUSKETIER Немецкая армия
NEHS [NESS] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
ASSENMACHER GERHARD GEFREITER Немецкая армия
WLOTZKA ADOLF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
MARCIZIK [MAZEIZIK] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
DOLL HUBERT JÄGER Немецкая армия
FLEMMING OTTO JÄGER Немецкая армия
GREB PHILIPP WEHRMANN Немецкая армия
BUSCH ARNO GEFREITER Немецкая армия
COQUI HANS MUSKETIER Немецкая армия
KÖRNER FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
KOSCHE FRANZ [HANS] MUSKETIER Немецкая армия
LAMPE HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
SOMMER FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
DÖBOLD MAX GEFREITER Немецкая армия
LINDAU BERNHARD JÄGER Немецкая армия
WALTER FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
BAUMANN FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
DALICHAU [DALICKAU] GERHARD WEHRMANN Немецкая армия
RÖMMER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
GIETMANN GERHARD RESERVIST Немецкая армия
WEINGARTEN KASPAR JÄGER Немецкая армия
BERLIN OTTO RESERVIST Немецкая армия
DÜNKLER HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
ERDMANN PAUL OFFIZIERSTELLVERTRETER Немецкая армия
INGOLD EUGEN MUSKETIER Немецкая армия
REINECKE GUSTAV GEFREITER Немецкая армия
KÜLWER [KUHVER] JULIUS MUSKETIER Немецкая армия
KRAUSE WALTER GEFREITER Немецкая армия
[EICHENTOPF] EDMUND FELDWEBEL LEUTNANT Немецкая армия
BUTTLER GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
HOFSTAEDT WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
JUNGBAER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
PIETSCH FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHUBERT ALFRED MUSKETIER Немецкая армия
GARBE FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
BEHRENS GUSTAV WEHRMANN Немецкая армия
RAHM KARL MUSKETIER Немецкая армия
GENZHEIMER KARL GEFREITER Немецкая армия
KRÜGER [KRÜGE] EMIL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GRÖPPEL KARL MUSKETIER Немецкая армия
KORDT HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
JAHN FRANZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
DOBROWOLSKI BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
DAMMANN HEINRICH OBERLEUTNANT Немецкая армия
MALKOWSKI FRANZ RESERVIST Немецкая армия
MARYNIAK I [MARCINIAK] JOHANN RESERVIST Немецкая армия
KRÜTZSCH [KREUTZSCH] HERBERT GEFREITER Немецкая армия
MAGNEY JULIUS KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
ARTS GERHARD RESERVIST Немецкая армия
BREDERODE V. HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
PRAST JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
SCHMITZ EDMUND WEHRMANN Немецкая армия
HEYMANN AUGUST JÄGER Немецкая армия
ECKERT ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SIEGERT PAUL WEHRMANN Немецкая армия
DÖHRING EMIL [ERICH] WEHRMANN Немецкая армия
SCHULZE [SCHULTZE] ERICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BERTRAM RUDOLF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WINKELAMNN KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SCHLEE HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
JANTZEN ADOLF HELMUTH [HEINRICH] MUSKETIER Немецкая армия
EIGENLAUB [EIGELAUB] ANTON MUSKETIER Немецкая армия
SCHILOW ANDREJ Русская армия
VAHLE [VAHLEN] ANTON ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHADENBERG [SCHARENBERG] PAUL WEHRMANN Немецкая армия
WEFERS PETER WEHRMANN Немецкая армия
WITTEBORG PAUL MUSKETIER Немецкая армия
ARNTZ JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
KÖPPEN THEODOR GEFREITER Немецкая армия
HÜSKEN KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
STAWICKI JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
ILLER JOSEF GEFREITER Немецкая армия
KLEPPEN FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
PFÜTZNER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
MICHELS PAUL JÄGER Немецкая армия
SCHAWEL WILHELM JÄGER Немецкая армия
NOLTZE II KARL MUSKETIER Немецкая армия
PAETZ [DAETZ] WILHELM HORNIST Немецкая армия
PISSOCKE ERICH MUSKETIER Немецкая армия
MEINHONER [MEISSNER] KARL MUSKETIER Немецкая армия
STRUCK RICHARD GEFREITER Немецкая армия
SCHULZ HANS MUSKETIER Немецкая армия
OERTEL [QERTEL] PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ENGERS FRITZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HARYLAK FEDOR Австро-венгерская армия
SOWIACZEK Австро-венгерская армия
PICHICHATY JULIAN Австро-венгерская армия
MELNYK GEORG Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 101
Немецкая армия 3