Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201080-002
57
57
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Wejście znajdujące się przy południowo-zachodnim narożniku zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się betonowa ława.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

- dwóch dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– trzech małych zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– dwóch dużych, żeliwnych ażurowych krzyży z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

Przy ogrodzeniu cmentarza znajduje się tablica informacyjna „szlaku cmentarzy I wojny światowej".
 
Pochowano tu 57 żołnierzy armii niemieckiej z 217, 219 i 220 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1065-1081.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 139-140
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334-335.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 77-78.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SCHULZ HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
KANDER [KADNER] ARTHUR MUSKETIER Немецкая армия
HEINDORF KARL MUSKETIER Немецкая армия
REGENER HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
HÄDICKE PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BIENERT HERMANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
KUNKIEL [KUNKEL] FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
BRÖCKER HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
TIETSCH [TIETZSCH] HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
WILD OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
NEUMAN FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHRADER OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
ROLF KARL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
LOCHEFELD PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
PIEPER [PIEPERS] WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
BARTELS FRIEDRICH OBERLEUTNANT Немецкая армия
KLENSCH JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] Немецкая армия
DITSCAK THEODOR ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BOMMES JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BITTNER PAUL WEHRMANN Немецкая армия
LOTMATHE [LETMADKE] WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
HOFMAN PAUL RESERVIST Немецкая армия
WOLF WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
ALTHOF [ALLHOF] KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
MÜLLER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
HANISCH FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
HÖLSNER RICHARD ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
MILDEN RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] Немецкая армия
DIETRICH WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
KNAPE FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
ZINKENROTH JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
SCHMIDT ALBERT WEHRMANN Немецкая армия
KOLAU VON HOFFE ADOLF MUSKETIER Немецкая армия
DOHL [DOELL] PAUL MUSKETIER Немецкая армия
HELD HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
PREUSS [PREUP] EMIL WEHRMANN Немецкая армия
BONTE [BONSE] KARL MUSKETIER Немецкая армия
BRAUNE GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
LUCKE ALBERT MUSKETIER Немецкая армия
BLEIL EMIL MUSKETIER Немецкая армия
ERNST KURT Немецкая армия
KOWALSKI JOSEF RESERVIST Немецкая армия
SCHINHAMMER JAKOB VIZE-FELDWEBEL Немецкая армия
SIEVERS HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
DÜRKOPP [DUERKOPP] HANS MUSKETIER Немецкая армия
BÖSNER GOTTFRIED MUSKETIER Немецкая армия
DOHLE JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
WEGENER HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
BACH HERMANN GEFREITER Немецкая армия
BANDERMANN WILHELM GEFREITER Немецкая армия
POPPENDIEK [DOPPENDICK] FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
SCHÄFER AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
VOGLER [VOGELER] HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
WELLHAUSEN OTTO WEHRMANN Немецкая армия
REIN JOHANNES MUSKETIER Немецкая армия
HARTUNG HANS LEUTNANT Немецкая армия
BRZOSGA [BRZOZKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия