Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201080-003
110
106
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Jedno wejście znajduje się od strony północnej, a drugie od południowej. Oba są zamykane dwuskrzydłową drewnianą furtką.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się szeroka betonowa ława.

Groby rozmieszczone są w jednym rzędzie równoległym do dłuższego boku cmentarza. Na cmentarzu znajduje się 11 nagrobków w formie zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami zawierającymi informacje o pochowanych.

Ponadto w obrębie cmentarza na wschód od linii nagrobków znajdują się dwa duże pomniki w formie masywnych nieobrobionych z trzech stron stel, ustawionych na postumencie z kamiennych bloków. Na jednej z nich znajduje się inskrypcja: „„Die Zeit der wir uns opferten/ gab mehr/ gab unermesslich mehr als Sie/ Euch nahm/ Die Kraft und die Grösse der Empfindung/ gab Sie/ Die aus der Lebens Knechter Herren/ formt/ und Führer ist zum Ziele der/ Vollendung". Na drugiej steli widnieje inskrypcja: „Treu bis ind den Tod!/ Im Res.Inf. Regt. 217 M.G. Zug fielen hier am 6.12.1914 im Kämpfe für ihr Vaterland und für Befreiung/ Galizens die beiden Brüder/ ADOLF CUNY/ cand. med. (Tübingen)/ Kriegsfreiwilliger/ geb. 21.1.1894/ RICHARD CUNY/ Leutnant im. Inf.Regt. 27 (Halberstadt)/ Führer des M.G. Zuges/ geb. 30.3.1895".

Pomiędzy stelami na betonowym postumencie umieszczona są dwie kamienne płyty z inskrypcjami:

„Ludwig Flege/ stud. chem./ aus Forsth. Hirschprung in Lippe/ Kr. Frw. der. 10. Comp. R.I.R. 219/ 1.5.1894 + 10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland"

„Hier ruht in Gott/ Willi Rössing/ aus Unna in Westfalen/ Kriegsfreiw. d. 10. Comp. 219. / geb. am. 6. Aug. 1896./ Für sein Vaterland gestorben/ am 10. Dez. 1914."

Pod betonową ławą znajduje się kamienna płyta z inskrypcją:

„Hier ruht/ mit 15 Comp. Kameraden/ der Kr. Frw. Gefr. d. 123. Comp. R.I.R. 219/ Heinz Hasslert/ Kand. d. h?? Lehramt aus Hagen Westfalen/ * 1. 12.1891 +10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland".

Na cmentarzu pochowano 110 żołnierzy armii niemieckiej z 219 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty, poległych w grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1029-1063 (wykaz pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 137-138.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 75.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WESTHLAT [WESTHOLD] JOSEF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WORRING HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
REUSCHENBACH [RAUSCHENBACH] THEODOR EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
VOGEL EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
PLÜMER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
GEHRKE FRIEDRICH GEFREITER Немецкая армия
POSPICK URBAN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
TEMESFELD [TEMMESFELD] PAUL GEFREITER Немецкая армия
BAR [BÄR] WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
CHROSIAK JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
DIX ALBERT UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GRUDOT [GRUCHOT] WLADISLAUS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HEITBRINK AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
KORNBLUM KARL ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
MILZ FRITZ GEFREITER Немецкая армия
MOOR HERMANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
NOWACKI [NOWACK] STANISLAUS WEHRMANN Немецкая армия
ROCKLAGE AUGUST ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHAFFNER HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
SCHLEIME JOSEF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
CUNY RICHARD LEUTNANT Немецкая армия
CUNY ADOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
TEUBNER ERHARD OBERLEUTNANT Немецкая армия
FISCHER ERICH LEUTNANT Немецкая армия
THOMAS OSKAR ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
BOLK BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
BERLE HERMANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
STEINGRUBE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
KRINGS JOSEF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
LINDE FRIEDRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
DOMANSKI PETER ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WIELAND HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
CRÄMER WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BRÜNE [BRUNE] HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
MÜHLMEYER AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
VORNDAMME AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
BENNINGHOFF ALBERT WEHRMANN Немецкая армия
PEPPLER GUSTAV ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HÖLSCHER HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
JESINGHAUS EWALD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
KRÜGER KONRAD ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
POPPELREITER PETER ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHÜTZE GUSTAV ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHWARZE FRANZ ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KROLL JOHANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
REINKE FRITZ GEFREITER Немецкая армия
SERVAIS ARNOLD WEHRMANN Немецкая армия
VOHS WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
WEISS FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WERNSCHEID FRITZ GEFREITER Немецкая армия
WICKE HERMANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
STUCKE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
KAPPE JOSEF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
ASCHENBRENNER MELCHIOR ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
EGELKRAUT JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
BUSS [BUHS] JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
SCHIERHOLZ AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
GROH FRITZ WEHRMANN Немецкая армия
TWIST BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
SCHMITZ HERMANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
SCHRÖDER DIETRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
LIEBERICHS PETER ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KATEREIT HERMANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
TILLMANN WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SCHIERENBERG ALFRED EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
JOACHIM HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
SCHÄPERS RUDOLF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
LUCZAK EGIDIUS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KATENBUSCH HEINRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BRUNSTERMANN BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
NORDHOFF BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
KOCH JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
BLAHSIK KONSTANTIN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
OHRMANN HEINRICH TITULAR FELDWEBEL Немецкая армия
WOLF MARTIN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
EHLE WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
LIEBNER STEFAN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BREIDENBACH HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
ROTH XAVERIUS WEHRMANN Немецкая армия
BURGEMEISTER PAUL RESERVIST Немецкая армия
ECKHOFF ADOLF RESERVIST Немецкая армия
SCHMEISSING [SCHMEIHSING] HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
WESTHOFF KARL RESERVIST Немецкая армия
WICHMANN EDUARD RESERVIST Немецкая армия
ORTMEIER FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
BACHMANN KARL GEFREITER Немецкая армия
JUNG WALTER [EMIL] WEHRMANN Немецкая армия
STAFFES [STEFFES] LORENZ FELDWEBEL Немецкая армия
LANGNER VALENTIN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
MIMM OTTO EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
RÖSSING WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
FLEGE LUDWIG EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
BÖCKSTIEGEL AUGUST RESERVIST Немецкая армия
HEBROCK GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
HIPPERT HUGO GEFREITER Немецкая армия
HOLTMAN GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
LANGWEIGE SIMON RESERVIST Немецкая армия
WILINSKI JOHANN RESERVIST Немецкая армия
WIENOWICKI ANTON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
KUHLMANN HEINZ EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
WOLBRINK HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
BOTTERBUSCH FRIEDRICH TITULAR FELDWEBEL Немецкая армия
HOMBORG OTTO UNTEROFFIZIER Немецкая армия
STAMMEIER FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Немецкая армия
SZCZEPANIAK JAKOB RESERVIST Немецкая армия
ENGELSMANN HAUPTMANN Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 4