Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201080-004
124
120
Elementem centralnym cmentarza jest kamienny krzyż-pomnik umieszczony w tylnej ścianie ogrodzenia. Na grobach ustawiono 9 stel betonowych z tablicami, na których widnieją dane pochowanych oraz dwa krzyże.
 
Na cmentarzu pochowano 124 żołnierzy niemieckich poległych w 1914 roku.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej APK), Groby Wojskowe(dalej GW), 35, str. 1001-1024, Wykaz żołnierzy i jeńców poległych lub zmarłych przed 1.XI.1918, cmentarz wojenny nr 305.
  • APK, GW, 35, str. 989-998, Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym Łąkta Dolna nr 305.
  • APK, GW, 35, str. 985, Kalka techniczna schematu ogrodzenia.
  • APK, GW, 60, str. 1,3, 9, Mapa Kriegerfriedhofe auf den westgalizischen Schlachtfeldem.
  • APK, GW, 60, str. 141, Alfabetyczny spis cmentarzy wojennych.
  • APK, GW, 60, str. 258, Wykaz pochowanych na cmentarzach wojennych.
  • APK, GW, 60, str. 33, „Ungefähre Lage vorn 10. 12. 14 abds.ab.” – Mapa rozmieszczenia jednostek państw centralnych w 10.12. 1914
  • R. Broch, H. Hauptmann, Die Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1918, Tarnów 1992 (reprint), s. 348.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, 133-135
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BUSSMANN HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
HEGELS WILHELM EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Немецкая армия
JUSCHKA MAX RESERVIST Немецкая армия
HULSMANN FERDINAND RESERVIST Немецкая армия
MEEGEN GERHARD RESERVIST Немецкая армия
LÜBLERS KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
COTTA GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
WOLF HEINRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Немецкая армия
SCHULTHENIS JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
KREY HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
RADEMACHER HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
SIBURA GEORG RESERVIST Немецкая армия
HAASTERT HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
TÖLLE THEODOR OFFIZER-STELLVERTRETER Немецкая армия
HARTMANN PAUL LEUTNANT Немецкая армия
GERMAN JAKOB LANDSTURMMANN Немецкая армия
LAUTENSCHUTZ XAVER MUSKETIER Немецкая армия
MENGES GEORG Немецкая армия
MAYES JAKOB WEHRMANN Немецкая армия
PRINZ LUDWIG MUSKETIER Немецкая армия
RADER EMIL MUSKETIER Немецкая армия
STACKMANN EMIL MUSKETIER Немецкая армия
DRAVERT HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
RÖSS GEFREITER Немецкая армия
WELBERS WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
WAWORZIK ANTON WEHRMANN Немецкая армия
BECKER CHRISTIAN MUSKETIER Немецкая армия
DRIMBOWSKI EMIL MUSKETIER Немецкая армия
KOGGE WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
KÖTZ PETER RESERVIST Немецкая армия
RITTERSHAUS ERWIN MUSKETIER Немецкая армия
STOPPEL KARL RESERVIST Немецкая армия
BICKERICH CHRISTIAN MUSKETIER Немецкая армия
KOCH CHRISTIAN MUSKETIER Немецкая армия
RECK ARNOLD UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
SCHUMMANN [SCHUHMANN] HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
NIEMAN FRITZ WEHRMANN Немецкая армия
SKÖRATH KARL TITULAR-FELDWEBEL Немецкая армия
SCHULTZ [SCHULZ] MAX GEFREITER Немецкая армия
KÖENIGS JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT WILHELM GEFREITER Немецкая армия
SCHWARZ JULIUS MUSKETIER Немецкая армия
REINHOLZ JULIUS MUSKETIER Немецкая армия
SIMON SIEGFRIED MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
GRÄSEL FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
KUCKLA WILHELM RESERVIST Немецкая армия
WEYLER WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
PÖRSCHKE [PÖRSKE] KARL RESERVIST Немецкая армия
FRANZ ALBERT Немецкая армия
TREEL PETER Немецкая армия
TIMMER KARL RESERVIST Немецкая армия
AUGUSTIN GEORG UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
BÜREN JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
BENSHAUSEN [BENSCHAUSEN] ADOLF MUSKETIER Немецкая армия
CORNELIUS THEODOR RESERVIST Немецкая армия
DORGE OTTO UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
GOLDAMMER [GOLGAMMER] ARTHUR TITULAR-FELDWEBEL Немецкая армия
GRAFF JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
HEEKEREN PETER WEHRMANN Немецкая армия
HUPPERS WILHELM RESERVIST Немецкая армия
HILDEBRAND FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
HELLERMANN AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
BUCHMANN KARL UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
KUBITSCHEL RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
KEMPINSKI PHILLIP MUSKETIER Немецкая армия
KÖSTER PAUL FREIWILLIGER Немецкая армия
LABRENZ HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
MÜLLER WILHELM UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
MAUEL NIKOLAUS RESERVIST Немецкая армия
MAES WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
NOACK ERNST RESERVIST Немецкая армия
OSWALD KARL RESERVIST Немецкая армия
PIKOISKI FRANZ RESERVIST Немецкая армия
REINTJES THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
SCHLINK JOHANN RESERVIST Немецкая армия
STANDAR FRANZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Немецкая армия
SCHWEERS JOHANN UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
SCHNUR THEODOR MUSKETIER Немецкая армия
SIMONS AUGUST GEFREITER Немецкая армия
SKRZIAWIANEK KARL GEFREITER Немецкая армия
SCHMALE [SCHMOLE] WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SCHARTMANN WILHELM GEFREITER Немецкая армия
THEISSEN WILHELM UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
WALDECK FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
ZERRES WILHELM RESERVIST Немецкая армия
VÖLTL JOSEF UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
FETBACH KARL Немецкая армия
SCHULTE FRIEDRICH Немецкая армия
WENNEMANN KARL UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
KURTZ ERST EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Немецкая армия
FLEISCHMANN TITULAR-FELDWEBEL Немецкая армия
BREIER JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
DAVID JOSEF GEFREITER Немецкая армия
KUFFEL FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
LENZ HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
PISTOR DIETRICH RESERVIST Немецкая армия
KUBE ANTON WEHRMANN Немецкая армия
TAUBEL GEORG UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
VEEL [WELL] AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
HORSTERS HEINRICH UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
BAUMANN JOHANN UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
KREMERS JAKOB UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
KERKJES [KERSJES] HEINRICH UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
AGTEN PETER GEFREITER Немецкая армия
TERFORTH TILLMANN WEHRMANN Немецкая армия
ELSBACH [ELZBACH] WILHELM RESERVIST Немецкая армия
ISAK ALFRED RESERVIST Немецкая армия
JOPP ROBERT RESERVIST Немецкая армия
KAMP FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
LÖHERS FRITZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Немецкая армия
MAAHSEN [MAASSEN] WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
BÖRING [RÖRING] HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
PÖSKEN DIETRICH UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
STIERS JAKOB UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
THURM PAUL EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Немецкая армия
SZYMENDERA STANISLAUS WEHRMANN Немецкая армия
WAGNER GUSTAV FELDWEBEL-LEUTNANT Немецкая армия
POLACK WALTER LEUTNANT Немецкая армия
GÜNTHER [HEINEMANN] WALTER LEUTNANT Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 4