Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201080-005
860
202
Cmentarz założony jest na zalesionym wzniesieniu na planie prostokąta z trzema apsydowymi aneksami od strony północnej, wschodniej, południowej i ogrodzony pełnym murem kamiennym, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Wejście znajduje się od strony zachodniej.Ujęte jest w kamienną bramę zwieńczoną metalowym krzyżem z glorią, zamykaną dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów, Główny element cmentarza to założona na planie koła z dwoma prostokątnymi aneksami od strony wschodniej i zachodniej kaplica z kamiennych ciosów. Kaplica jest nakryta gontowym stożkowym dachem z okapem, zwieńczonym drewnianym krzyżem, a aneksy trójpołaciowym dachem z gontu.

Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest ozdobnymi drzwiami z klepek. Od strony wschodniego aneksu znajduje się blenda wejścia. W ścianach kaplicy od strony północnej i południowej znajdują się dwa podłużne, zakończone łukiem i zamknięte metalową kratą okna. Nad nimi umieszczone są daty „1914" i „1916". Pod oknem północnym znajduje się duża marmurowa tablica z inskrypcją: „BEWAHR DIE TEGENDEN,/ DIE KRIEGES NOT/ SO LEUCHTEND HAT ERWECKT,/ IHR LEBENDEN-/ UND WIR, DES KRIEGES OPFER,/ SEGNEN IHN".

Wschodni aneks jest położony niżej i od pozostałej części cmentarza oddziela go niewielka skarpa ze schodkami w środkowej części.
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– żeliwnych ażurowych krzyży lotaryńskich.
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami.

Pochowano tu 117 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 143 z armii niemieckiej i 600 z armii rosyjskiej poległych w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej. W 2017 r. wykonano naprawę muru ogrodzeniowego i konserwację gontu kaplicy.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 str. 197-203 (wykaz pochowanych z pierwotną numeracją grobów) 347 (plan z rozmieszczeniem grobów), 903-949 (plan, rysunek techniczny kaplicy, wykazy pochowanych), GW 62 s. 19, 169 (fotografie archiwalne),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 356-357.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, 149-155.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 337-338.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 81-82.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ZAJECZOW MAKAR Русская армия
PREIN KARL WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
MAGELSDORF [MANGELSDORF] FRITZ KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
ÖLLINGRATH FERDINAND UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
GERHARD JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
KENTH KARL LEUTNANT Немецкая армия
EGEN ADOLF HAUPTMANN Немецкая армия
KENTNOWSKI LEON OFFIZER-STELLVERTRETER Немецкая армия
ILBERG KARL OFFIZER-STELLVERTRETER Немецкая армия
RUSSANOW SIMON Русская армия
SUMOWSKI ALEXANDER WEHRMANN Немецкая армия
RÖSSKE MUSKETIER Немецкая армия
GIESE KARL WEHRMANN Немецкая армия
LEIS HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
BÜRGER HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
METZ AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
SILBERNAGEL JOSEF PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SENFELS MATHIAS LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
PIDKA JAROSLAUS LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SANTER JOSEF LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SANICOLO JOHANN LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHWEIENBAHER JOHANN Австро-венгерская армия
SAILER JOHANN LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SALAK ALOIS LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SAILANTI GIUSEPPE LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
MLOSTEK [MOSTEK] KASPER JÄGER Австро-венгерская армия
CIEJEK JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
WALKOWSKI LUDWIG JÄGER Австро-венгерская армия
GOTSCHKE ADOLF JÄGER Австро-венгерская армия
PARKULAP SEMKO RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
JÓZEFOW DEMETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
DUBISZCZAK OLEKSA INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIELECKI MATIAS [MAXYM] INFANTERIST Австро-венгерская армия
DZIKIEWICZ LUKAS BLESSIERTEN-TRÄGER Австро-венгерская армия
NAŁYWAJKO THEODOR ERSATZ-RESERVITZ Австро-венгерская армия
PAKUSZ THEODOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
OLENDER NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SITEK JOHANN LEUTNANT Австро-венгерская армия
LEWICKI JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DÜRR RUDOLF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
BEER [BEIER] ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
TREIBER ISRAEL LEIB ERSATZ-RESERVITZ Австро-венгерская армия
SĘKOWICZ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRINKMANN BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
BORGMANN HEINRICH GEFREITER Немецкая армия
HÖRSTEMEIER WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
NIERMANN GEORG RESERVIST Немецкая армия
PAGENKÄMPER GERHARD WEHRMANN Немецкая армия
RAHMEYER GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
KORDHAUS [KORTHAUS] KARL UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
KRAUSE MARTIN GEFREITER Немецкая армия
LINELÜCKE HERMAN RESERVIST Немецкая армия
SCHEMETKAMP THEODOR GEFREITER Немецкая армия
ADAMSKI JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
DAHLHOF VIKTOR RESERVIST Немецкая армия
LASSECK FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
WEISSEM BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
SCHÖLLER HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
BRÜGEMANN BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
NOWICKI ALBERT MUSKETIER Немецкая армия
LODDENKÖMPER JOHANN HEINRICH UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
SCHULTE GUSTAV VIZE-FELDWEBE Немецкая армия
FUCHS WILHELM VIZE-FELDWEBE Немецкая армия
NOLDEN HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
HÖNER AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
SAUERMANN FRANZ GEFREITER Немецкая армия
RIETIG FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
WITTECK OTTO FELDWEBEL Немецкая армия
GRONEBERG KARL WEHRMANN Немецкая армия
TRZYNIETZKI JOSEF RESERVIST-JÄGER Австро-венгерская армия
HASER OTTO JÄGER Австро-венгерская армия
RUFINI HEINRICH LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
REITERER ALOIS PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
NICHTHAUSER KOPOL JÄGER Австро-венгерская армия
FOLTA JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
HAUKE ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
EHLER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
STILLER FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
CHLAJKO NIKOLAUS JÄGER Австро-венгерская армия
REBCZYK [REBRYK] MICHAEL PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SENCZUK WASYL RESERVIST-JÄGER Австро-венгерская армия
PAWLUK OSTAP RESERVIST-JÄGER Австро-венгерская армия
PARANCZUK JOHANN ERSATZ-RESERVITZ-JÄGER Австро-венгерская армия
PONA PHILLIP Австро-венгерская армия
SIKORA JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
SOŁOWIJ OLEXA JÄGER Австро-венгерская армия
PAWLISKI IWAN ERSATZ-RESERVITZ-JÄGER Австро-венгерская армия
SMESKAL JOSEF LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SOBEK WENZEL LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SPINDELBERGER JOSEF LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SINGER FRIEDRICH LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
ŁABAJ PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŁEPECH DEMKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHNIK JOHANN ERSATZ-RESERVIST Австро-венгерская армия
CZUCZMAN ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
DUMAJ JOSEF ERSATZ-RESERVIST Австро-венгерская армия
HABROCK THEODOR WEHRMANN Немецкая армия
MASERMANN EDUARD WEHRMANN Немецкая армия
WEHNER CHRISTIAN WEHRMANN Немецкая армия
WEISSENBERG JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
WINKMANN PETER WEHRMANN Немецкая армия
BROSDA JAKOB WEHRMANN Немецкая армия
UMERHORST Немецкая армия
BASINSKI JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
EILERS RUDOLF WEHRMANN Немецкая армия
GROHS [GROSS] JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
KREFT FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
JEZDZIEWSKI AUSUST WEHRMANN Немецкая армия
KLÖPPER KARL WEHRMANN Немецкая армия
KOLLER FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
FOEHLINGER KARL UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
LAAKMANN JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
SADDELER WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
NÖLLEN HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
MERKS PAUL MUSKETIER Немецкая армия
FALKENBURG HEINRICH WEHRMANN Немецкая армия
ROTERS BERNHARD RESERVIST Немецкая армия
SCHWEITZER JAKOB WEHRMANN Немецкая армия
HÜNTING JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
STELLENKAMP [STELLTENKAMP] BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
SABLOTNI FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
RÖBKE ROBERT WEHRMANN Немецкая армия
GOGALLA AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
MARQUARDT RUDOLF WEHRMANN Немецкая армия
REDECKER AUGUST KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
BRAUN FRIEDRICH Немецкая армия
SCHONECKER CHRISTIAN WEHRMANN Немецкая армия
MARTIN WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
SCHABERG HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
BECKER THEODOR GEFREITER Немецкая армия
BOCK HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
DIENERT ALBERT WEHRMANN Немецкая армия
FRANKE MAX WEHRMANN Немецкая армия
URBAN HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
DUFEN WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
HUHN FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
BEISLER FRANZ WEHRMANN Немецкая армия
LUKE FRANZ RESERVIST Немецкая армия
DUNKEL KARLF WEHRMANN Немецкая армия
STEFFES ALFRED ERSATZ-RESERVIST Немецкая армия
SCHARNAU PAUL WEHRMANN Немецкая армия
WEISSENFELS HUBERT WEHRMANN Немецкая армия
FENSKE FERDINAND RESERVIST Немецкая армия
FRIEDRICH ALBERT RESERVIST Немецкая армия
BOJAHR ADAM RESERVIST Немецкая армия
CHOJNACKI STANISLAUS WEHRMANN Немецкая армия
VORWERK WILHELM KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
ERDELEN FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
SONDERMANN [SONTERMANN] KARL WEHRMANN Немецкая армия
WERNER JOHANN GEFREITER Немецкая армия
SWIGI ANDREJ Австро-венгерская армия
KOBIK GREGOR Австро-венгерская армия
SCHUTTE JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
HORN JOHANNES GEFREITER Немецкая армия
HERE RICHARD KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
KNEPPER JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
SCHMIDT LUDWIG WEHRMANN Немецкая армия
ROLOFF KARL WEHRMANN Немецкая армия
RAUSCH HERMANN RESERCVIST Немецкая армия
RÖDEL JAKOB WEHRMANN Немецкая армия
SCHULTE ANTON WEHRMANN Немецкая армия
BORHARD KARL WEHRMANN Немецкая армия
MÜLLER JAKOB ERSATZ-RESERVIST Немецкая армия
HÜLSMANN ROBERT KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
KLAGES ARNOLD UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
PFENNINGS JOSEF GEFREITER Немецкая армия
LAHME JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
KOCH KARL ERSATZ-RESERVIST Немецкая армия
SÖTE THEODOR ERSATZ-RESERVIST Немецкая армия
KRÜGER ERNST KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
BRÖKER JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
STÖPPLER LUDWIG RESERVIST Немецкая армия
EICKELPASCH LEON GEFREITER Немецкая армия
KÜHSTÄLLER WILHELM WEHRMANN Немецкая армия
JENTOCH GUSTAV RESERVIST Немецкая армия
SELLMEIER HERMAN RESERVIST Немецкая армия
FELDHAUS FRITZ WEHRMANN Немецкая армия
KLEIER GEORG WEHRMANN Немецкая армия
KLEIBOLDE BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
WEYER, VAN DE BERNHARD WEHRMANN Немецкая армия
LUER OTTO VIZE-FELDWEBEL Немецкая армия
BRUSEL HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
DIEDERICH [DIETRICH] JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
MEYER LUDWIG GEFREITER Немецкая армия
VERTGEWAL BERNARD RESERVIST Немецкая армия
COHSMEIER WILHELM GEFREITER Немецкая армия
VAHLE ANTON WEHRMANN Немецкая армия
ADAMSKI PETER MUSKETIER Немецкая армия
ZACHARIAS STEFAN RESERVIST Немецкая армия
REITERER ALOIS PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
JUSSACK HEINRICH KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
ROSENIEGER KARL KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
COSSMANN MAX KRIEGS-FREIWILLIGER Немецкая армия
MAY I [MAYL] HERBERT WEHRMANN Немецкая армия
BENKMANN HEINRICH RESERVIST Немецкая армия
HOFFMANN FRIEDRICH WEHRMANN Немецкая армия
GREIWE WILHELM RESERVIST Немецкая армия
VOLKMANN LEOPOLD RESERVIST Немецкая армия
MARCHEWSKI AUGUST RESERVIST Немецкая армия
HAGENKÖTTER AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
SIEGERT ARNOLD MUSKETIER Немецкая армия
EICK PAUL UNTER-OFFIZIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 60
Русская армия 598