Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-002
386
149
Cmentarz znajduje się obok kościoła parafialnego. Zbudowany jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony kamiennym murem. Kamienna brama prowadząca na cmentarz z trójkątnym szczytem znajduje się od strony wschodniej.
Obszar cmentarza podzielony jest na pięć pól grobowych oddzielone murami znajdujących się na czterech poziomach i połączonych schodami schodami.

Ważnym elementem kompozycyjnym cmentarza jest kamienny krzyż łaciński umieszczony na kamiennym murze najniżej położonego tarasu od strony zachodniej

Znajdują się tu 64 groby pojedyncze, 13 rzędowych i 30 zbiorowych. Pochowanych zostało tutaj 204 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 182 z armii rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 237 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 39 s. 127-165 (plan cmentarza i wykaz pochowanych), GW 61 (archiwalna fotografia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 508-511.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 175-176.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
OSYTIN ALEX INFANTERIST Русская армия
ARZSYMOW NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
TEPLIK TEPLIK INFANTERIST Русская армия
VLADYM INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOSCIOLEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PILUT STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHALEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRESCHL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOBCZYK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAUS MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZYLA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOPEC JOHANN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
WARMBRUN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SILBERMANN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MRKVA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOMAN II JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PATAVIA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KORNFELD MOSES EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
VOLNY ALEX RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLINKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SYCHTA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
LORENZ LAURENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GĘBSKI STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIEMIGRODSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAZAČ WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZUCHRO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOTJATKO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOJCIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAHN KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
NIKOLAJEWICZ LEO FÄHNRICH Русская армия
PALADIEW MYTROFAN HAUPTMANN Русская армия
BAUER KARL FÄHNRICH Австро-венгерская армия
MAZUR WENZEL KORPORAL Австро-венгерская армия
GŁABINSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
REITER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NALEPA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAMPAIS JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FISCHMEISTER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTUS JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WALICZEK ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SWIERCZEK JOSEF SWIERCZEK Австро-венгерская армия
TWAROG JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
KNOLL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PROKUSKI LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ORZECH MICHAEL TITULAR KADETT ASPIRANT Австро-венгерская армия
EFFENBERGER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROZCIECHA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIARNKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRALITZER BERNHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JEKOT STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MATERA JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
KLEHR RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BANÁŘ MARTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DAVIDEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRISTEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MERTA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
OVESNÝ KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
PEŠEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WENZEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GROHMANN PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VEIT WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIMON LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVAČIČ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FUGIEL MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAMPEIS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOZIELEC JOHANN STANISLAUS RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
NIEMIEC STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VRZAL THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOTYKA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RACZEK ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MÜLLER HERMANN KADETT ASPIRANT Австро-венгерская армия
STIMPEL JULIUS FÄHNRICH Австро-венгерская армия
CHALUPA EMIL FRANZ JOSEF OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
PESCHKE WALTER KADETT ASPIRANT Австро-венгерская армия
KROPAČEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HLIVKA MIKLOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUD HUBERT RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZOLANICZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŠUMNIK FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
MIKULA ANTON KADETT ASPIRANT Австро-венгерская армия
SZATKOWSKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOMASIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MOTZ MAX LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
ULLMANN LEO INFANTERIST Австро-венгерская армия
FUCHS BARTHOLOMÄUS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SCHIMKE FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOWAČEK ANTON RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
WANIOUS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLEZAR KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FÜRST KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MIKESKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WERNER RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIOMEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOTH FRANZ HONVED Австро-венгерская армия
FABRI FLORIAN RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
POUK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROTHSTEIN JAKOB KADETT ASPIRANT Австро-венгерская армия
WOJTOWICZ THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MALINOWSKI FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASPRZYK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZAFARZ FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HODUREK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BĄCZEK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
REGIEC ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAPLANSKI LUDWIG ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
STRAUSS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WASSERREICH SOCHAJA LEIB LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KONOPOSCH EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TRAVNIČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALICKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEIBT EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOSTIALEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZOSNYKA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARNAS FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOLBUSZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOJKOWSKI ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SYPIEN BLASIUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
TABOR JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRKOSZKA KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEIDEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RATH WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SWOBODA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAJDEREK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
POLLAK VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOZLOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUBIENIEC MATHIAS KADETT ASPIRANT Австро-венгерская армия
DYBEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SMILARSKI JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARTYZEL STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
TRZEPACZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DROBNICA NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GIELATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VITAK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
OCZKOWSKI THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUBLIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOWA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BODUCH JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAZIARZ MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAPALSKI KASIMIR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CICIAK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PANEK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KONDZIOLKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRACA IGNAZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUDAJ JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BATKO JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOTOLOBOJ IWAN Русская армия
BURAKOW ALEXEJ INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 175
Австро-венгерская армия 62