Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214050-002
641
93
Kwatera składa się z 10 zbiorowych, ziemnych mogił w prostokątnych, krawężnikowych obramowaniach. Na mogiłach znajdują się ścięte pulpitowo płyty z namalowaną pięcioramienną gwiazdą i numerem mogiły. Jedna z takich płyt ustawiona jest w centralnym punkcie kwatery. Główna alejka kwatery i przestrzeń między mogiłami wyłożone są płytami chodnikowymi. Na kwaterze znajduje się tablica informacyjna z napisem: "W TEJ KWATERZE WOJENNEJ/ SPOCZYWA 641 ŻOŁNIERZY/ ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI/ W PROSZOWICACH/ I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH/ W STYCZNIU 1945 ROKU"..

W 1945 r. na terenie cmentarza parafialnego pochowanych było 35 żołnierzy sowieckich poległych lub zmarłych z ran. W 1948 r. na cmentarzu parafialnym w Proszowicach przeniesiono ciała żołnierzy sowieckich ekshumowanych z miejscowości: Gruszów, Hebdów, Iwanowice, Jazdowiczki, Klimontów, Koniusza, Książniczki, Kuchary, Łętkowice, Majkowice, Makocice, Marszowice, Maszków, Michałowice, Mniszów, Mniszów Kolonia, Mniszów Wieś, Muniaczkowice, Nadzów, Opatkowice, Pieczonogi, Piotrkowice Małe, Pławowice, Pobiednik Wielki, Polekarcice, Posądza, Proszowice, Przesławice, Przybysławice, Stogniewice, Szklana, Szpitary, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Widoma, Więcławice Stare, Wilków, Wysiółek Luborzycki, Zagórzyce Stare, Zagrody, Zofipole. W późniejszym okresie pochowano tu szczątki żołnierzy ekshumowanych z miejscowości Kowale i Żębocin. W kwaterze spoczywa 641 żołnierzy sowieckich z 59 i 60 Armii I Frontu Ukraińskiego.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 236.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 219.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 152-156.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 370.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ALEKSIK STIEPAN [STRIEPARZ] DMITREWICZ Красная армия
ALLENKO (OSTENDO, ORLENKO) J.S Красная армия
AMBARIMBA ABDULLA STARSZY LEJTNANT Красная армия
BAGAINSKI KAZIMIER WŁODIMIROWICZ [WŁADIMIROWICZ] Красная армия
BARSUCH [BORSUK] MAKSYM MARKOWICZ (MANKOWICZ) Красная армия
BIELAŁOW HUSAIN Красная армия
BOBRIKOW IWAN RJADOVOJ Красная армия
BONCZAROW [GANCZAROW] JEGOR WASILIEWICZ SIERŻANT Красная армия
BUDNOW WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZINA Красная армия
CIMBAŁ MICHAŁ IWANOWICZ Красная армия
CZAPOL (SZAPOL) IWAN MAKSYMOWICZ Красная армия
CZERNIECKI [GIERMICKIJ] P. F. Красная армия
CZERNYCH M. K. STARSZINA Красная армия
DOWGAN S. SZ. Красная армия
DROGAN STIEPAN ANTONOWICZ Красная армия
DUBAS M. N. RJADOVOJ Красная армия
IPRIK D. P. Красная армия
IWANOW NIKOŁAJ IWANOWICZ RJADOVOJ Красная армия
KISZKA ANDRIEJ NIKITOWICZ Красная армия
KIT MICHAIŁ WASILIEWICZ RJADOVOJ Красная армия
KORBOS W. RJADOVOJ Красная армия
KRAWCZUK SIEMION FILIPOWICZ Красная армия
KRICA [TRICA, GRICA] PAWEŁ ANTONOWICZ RJADOVOJ Красная армия
KRISTA FIODOR RJADOVOJ Красная армия
KUCZOK [KUCAK, KUCOK] ANDRIEJ PANTELEJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
KURAJEW JEGOR WASILIJEWICZ SIERŻANT Красная армия
KUSUIŁ WASILIJ KONSTANTINOWICZ Красная армия
KUZNIECOW M. M. Красная армия
LUBCZENKO WŁADIMIR CHARŁAMOWICZ [CHASŁAMOWICZ] KAPITAN Красная армия
ŁAPTIEW M. STARSZY LEJTNANT Красная армия
MASZLACZA [MASZYŁAGA] ALOJZY JAKIMOWICZ RJADOVOJ Красная армия
MIEREZYCZYN [MIERIESZIN] W. F. [W.I.] Красная армия
OSUCHOWSKIJ WASILIJ Красная армия
PANKOW [PARIKOW] MICHAIŁ WASILIEWICZ Красная армия
PICENKOW (WICENKOW) FOMA [FANA] PROKOPOWICZ Красная армия
PIETROW FIODOR POLIKARPOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
PŁASTUN [PIASTUN] RJADOVOJ Красная армия
POLINICZUK W. I. Красная армия
POPOW ALEKSANDER PIOTROWICZ RJADOVOJ Красная армия
PROKOPCZUK [PROKOPCZU] WASILIJ GAWRIŁOWICZ [GARNIŁOWICZ} Красная армия
ROMANIUK W. I. Красная армия
RUDIK JURIJ WASILIEWICZ Красная армия
RUDNICKI [RUDNICKIJ] P. Z. Красная армия
SAMBAMUR IWAN ANTONOWICZ RJADOVOJ Красная армия
SIENINO [SZCZENINI] PIOTR IWANOWICZ Красная армия
SKAWRON I. A. RJADOVOJ Красная армия
SMOCZEW MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ Красная армия
SOBOLEWSKIJ ADAM KIRIŁŁOWICZ Красная армия
SOLENKO MICHAIŁ Красная армия
SOPUN IWAN DIMITRIEWICZ [DMITRIJEWICZ] Красная армия
STIEPANOW JAKOW STARSZINA Красная армия
SZOKON W. G. Красная армия
TARASIAK W. M. Красная армия
TONOROWSKI [TONOROWSKIJ] IWAN ANTONOWICZ Красная армия
UWAROW ILIA IWANOWICZ RJADOVOJ Красная армия
WASILIEW P. W. RJADOVOJ Красная армия
WIESIELOW KAPITAN Красная армия
WINIARCZYK SIERŻANT Красная армия
ZAGATIN MICHAIŁ NIKIFOROWICZ LEJTNANT Красная армия
ZAWATOWSKI [ZAWAROWSKIJ] WASILIJ Красная армия
RIEDKIN ALEKSANDR TIMOFIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
CZUGUNOW BORIS PAWŁOWICZ Красная армия
MAJBA [MAJKA] STIEPAN MICHAIŁOWICZ Красная армия
PATER WASILIJ GRIGORIEWICZ Красная армия
DEUFANIEC BIEMIEC TEODOROWICZ Красная армия
SZABŁAKOW [SZABAŁKOW] FIODOR IŁAWIONOWICZ [IŁŁARIONOWICZ] Красная армия
PAWLUK FILIPP WASILIEWICZ Красная армия
CHORACZKO [CHARACZKO] IPPOLIT KONSTANTINOWICZ Красная армия
PIETROWSKIJ MIKOŁAJ IWANOWICZ Красная армия
WIATKI [WIATKIN] ISAJ PAWŁOWICZ Красная армия
MATWISZYN WŁADIMIR FIODOROWICZ Красная армия
OBYCHWOST IWAN MICHAJŁOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
MICHAJŁOWSKIJ IWAN JELIZAROWICZ RJADOVOJ Красная армия
BIEŁOW MICHAIŁ FIEDOROWICZ Красная армия
OBYDRA PAWEŁ IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
PASZKOW ANDRIEJ STIEPANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
SUPAN IWAN ROMANOWICZ Красная армия
KOSYK DMITRIJ PAWŁOWICZ Красная армия
GALUMOW [GILUMOW] TAPAZUP OGANOSOWICZ RJADOVOJ Красная армия
CLIŻ [GLIŻ] MICHAIŁ FIODOROWICZ LEJTNANT Красная армия
SAMOIŁOW NIKOŁAJ IWANOWICZ LEJTNANT Красная армия
KIFORIUK MICHAIŁ IWANOWICZ Красная армия
GRYCINIAK [GRICYNIAK] IWAN ANDRIEJEW Красная армия
ZAMUJSKIJ [ZAMIJSKIJ] IGNATIJ DAWIDOWICZ RJADOVOJ Красная армия
CAP IWAN WASILIEWICZ RJADOVOJ Красная армия
GALIJSKIJ [GALINSKIJ] ALEKSIEJ JOSIFOWICZ RJADOVOJ Красная армия
PIETRUK NIKOŁAJ WASILIEWICZ Красная армия
SADOWSKIJ NIKOŁAJ ZACHAROWICZ Красная армия
FIGURA WASILIJ IWANOWICZ RJADOVOJ Красная армия
MUSAIŁOW TOCHTAR RJADOVOJ Красная армия
KASSARABA WŁADIMIR KONSTANTINOWICZ RJADOVOJ Красная армия
ZIMIN PAWEŁ ANDRIEJEWICZ MŁODSZYJ SIERŻANT Красная армия
MATWIEJEW DMITRIJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Красная армия 548