Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-007
540
139
Obiekt znajduje się przy cmentarzu parafialnym. Założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony ogrodzeniem z metalowych słupków połączonych siatką stalową. Wejście do cmentarza znajduje się od strony południowo-zachodniej

Główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Mogiły ułożone są rzędami prostopadle do głównej alei. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: w formie: żeliwnego krzyża łacińskiego z rozszerzoną podstawą i datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,kutego krzyża lotaryńskiego osadzonego na niskim, betonowym postumentach oraz zakończonej dwuspadowo, ustawionej na prostopadłościennej podstawie betonowej steli.
 
W obrębie kwatery znajduje się 1 grób rzędowy, 1 pojedynczy i 16 zbiorowych. Pochowano tu 224 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 316 z rosyjskiej. Nie ustalono nazwisk 401 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 39, s. 347-381 (plany i wykazy pochowanych), GW 61 s. 102 (fotografia stan pierwotny).
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 524-527.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104-105.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
LIPUS [SIPOS] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAJOROS JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
WARMA JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SLUSARZ STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAJCZAK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JEAN GEORG HONVED Австро-венгерская армия
VOJT PAUL HONVED Австро-венгерская армия
SZABO GÉZA HONVED Австро-венгерская армия
PACEK HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAJOR ACHOSLY HONVED Австро-венгерская армия
GÜTNER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
VALASEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DUŠEK ROBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVACZ JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
BLATNIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BALAJKA JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KRUŽICA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRELI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
FLOCH FRITZ ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
SZAKA JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ROEPASI ISLOWA HONVED Австро-венгерская армия
MARSZALEK RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
CSPERES JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
HLAVAČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FISCHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RAMENDA JOSEF GEFREITER Австро-венгерская армия
KUKULA FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MATÝSEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MADAJ ELEK HONVED Австро-венгерская армия
SKULA JAKOB HONVED Австро-венгерская армия
MICEK ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRIC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ASOLDYCZ N. INFANTERIST Австро-венгерская армия
VODIČKA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DONIK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZKLARZ PETER RESERVIST ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KRAMAR JOSEF GEFREITER TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
VITEČEK VINZENZ ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
WALA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAL JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
BERESZTI JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
FLEP LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
KLIMES ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZABOJNIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
OSCZE JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BARTOSCH FRANZ HONVED Австро-венгерская армия
GRUDA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TAKACZ M. FERENCZI HONVED Австро-венгерская армия
DUDZIAK LADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHANZ EMIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MORKOWSKY JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
HLOŠEK KLEMENS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIESKO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
PUPICZA SIMON HONVED Австро-венгерская армия
VASLINECZ JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOWACZ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HESMAK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
TURCIANEK GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
FABER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SWORNOG JOSEF KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MARAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŠTEPAN II STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŠUSTR KLEMENS INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOWAK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MORGA VIKTOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
HANNA PAUL HONVED Австро-венгерская армия
ZICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKALKA ISRAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BUCHTA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VARGA JENÖ HONVED Австро-венгерская армия
KOWACZ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GRUAK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BLAHUT RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZEPANIK WALENTY INFANTERIST Австро-венгерская армия
WARCHOL BARTEK INFANTERIST Австро-венгерская армия
JABLONSKI STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
BROZMANN STANISLAUS HONVED Австро-венгерская армия
FOTH ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
PÁVKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKLÁŘ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MACHALEK VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOLEWA PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PORULYAK PETER HONVED Австро-венгерская армия
FLIER JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
KLIMCZAK MICHAEL HONVED Австро-венгерская армия
ZABOJNIK JOACHIM INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKUTRIK LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOVACZ LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
BARKA JOHANN HONVED Австро-венгерская армия
GERGEBI PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
DIAMAND JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIETROSINA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIKTORA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RYMARCZYK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHALIK JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
FUSEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOPEČKA LUDWIG INFANTERIST Австро-венгерская армия
PTAČEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
VANEK ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
JANEČEK JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARTON JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
FILIP FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
PISZORSY [PISZOWNY] PAUL HONVED Австро-венгерская армия
MAKUNKA ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
IWRINA LACINI INFANTERIST Австро-венгерская армия
GADOR JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
BLANIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SKARKA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUROWSKI ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
JUREČKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LÖWY HUGON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
VALA JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
FOTH FRANZ HONVED Австро-венгерская армия
MATYAS ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BURY ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOLIMAT ANDREAS HONVED Австро-венгерская армия
FERENCZY ALEX INFANTERIST Австро-венгерская армия
PRESSER JAKOB EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
GOMBOS FERLINCZ HONVED Австро-венгерская армия
FEKELA SIGISMUND HONVED Австро-венгерская армия
STEPANIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HALIČEK HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIRCSAK JOSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
KOSUT ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
POLAŠEK EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRITSCHER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRIZA MICHAEL HONVED Австро-венгерская армия
FERECZKA PAUL HONVED Австро-венгерская армия
POSPIŠIL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHALEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRILENSZKI PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOMOCZI IWAN HONVED Австро-венгерская армия
DIRACTI JENÖ HONVED Австро-венгерская армия
GLÜCKSMANN SALOMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOSMA GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
HRAČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEDEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WECHSTERG GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 85
Русская армия 316