Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1214050-007
296
0
Podłużna, prostokątna, ziemna mogiła otoczona granitowymi słupkami osadzonymi na krawężniku, połączonymi żelaznym łańcuchem. Na końcu mogiły znajduje się niska ścianka z kamiennych bloczków z prostokątną tablicą z ciemnego kamienia z napisem: „POLEGLI W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH W 1945 R.” Na mogile znajdują się trzy prostokątne, granitowe płyty z napisami: „POLEGLI/ W DZIAŁANIACH/ WOJENNYCH”.
 
Na cmentarzu parafialnym pochowano 152 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 144 z armii rosyjskiej. Na terenie mogiły z I wojny światowej mogły być również grzebane ofiary działań wojennych z 1945 r.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474.
  • A. Siwek, O kilku zapomnianych cmentarzach wojennych z I wojny światowej, „Wiadomości konserwatorskie województwa krakowskiego”, 6, 1997.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 256.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 144
Австро-венгерская армия 152