Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205100-007
80
56
Cmentarz znajduje się na południowo-zachodnim zboczu Magury Małastowskiej. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony murem kamiennym. Ne zewnętrznej stronie muru znajduje się tablica z informacją o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Magurycz w latach 2007-2008 .Wejście usytuowane jest od strony południowo-wschodniej. Głównym element cmentarza to usytuowana w linii ogrodzenia ściana pomnikowa z osadzonym w niej kamiennym krzyżem.
 
U jego podstawy znajduje się kamienna płyta z inskrypcją w języku niemieckim:

„WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGEN HELDEN EHREN
SCHENKT EUER HERZ DER ERDE DIE SIE DECKT”

Kopce mogilne są wyłożone z kamieniami. U ich wezgłowi stoją kamienne głazy. Na cmentarzu znajduje się jeden nietypowy kamienny nagrobek w formie krzyża łacińskiego z pasyjką, osadzonego na wysokim postumencie (pochodzącego z lat powojennych) z napisem:

„Ing. Emil z Obereigneru nar. Lazne Podebrady 1883 padl 1915”

Na cmentarzu znajduje się 17 grobów zbiorowych i jeden pojedynczy. Pochowano tu 60 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1313-1367.(projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 32-33. (fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 40-41.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s.359-361
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 124.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 46.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ŠVEC JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ŠRAJEK JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BOKAŁO ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANTON STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOLNY JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OTRUBA JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOLÁŘ ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRECICHWOST MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOLNY JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIKORA PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAMICA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BISKUP JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BATKO ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RZEPKO LUDWIG KORPORAL Австро-венгерская армия
RAPACZ SIMON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUDZIK RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIECUCH ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAWALER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIRKL LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LIEBMANN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRAHSMEIER ALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KÖBERLE JOHANN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BAIERLE LEOPOLD ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
BERGMANN JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PRUSA JULIAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOHUT THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOHUT DMYTRO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MASNY ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WINTER OTTOKAR ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DURAJCZYK AUGUST EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
SCHWAB JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HAVELKA JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ISMANN LEIB INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOLLITZER FLORIAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JIRMAN ROMAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MATYAS VRATISLAUS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ŁOPOUN JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ADLER JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
POPELKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KARAGA JABLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HUSEJNAGIĆ CAMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DELIĆ CAMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PEHAR ILIJA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUSTURIĆ JUSUF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SPREMO LUKA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOTO JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GJUKIĆ HAKIJA GEFREITER Австро-венгерская армия
FUCHS JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ANGST ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
VESELÝ JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHWIND OSKAR SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRITZ LORENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRUDZ MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHENK MAX LEUTNANT Австро-венгерская армия
OBEREIGNER V. EMIL LEUTNANT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MICHALSKI V. THADDÄUS FÄHNRICH IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 4
Русская армия 20