Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205070-001
661
163
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z aneksem od północy i ogrodzony od strony południowej drewnianym płotem wzmocnionym stalowymi słupkami, z postałych stałych stron – kamiennymi słupami z betonową nakrywą połączonymi podmurówką i trzema żelaznymi rurami. Wejście znajduje się w ujętym w dwa odcinki kamiennego muru aneksie i zamykane jest jednoskrzydłową drewnianą furtką. Przed wejściem umieszczona jest na metalowym słupku ufundowana przez Powiat Gorlicki, pulpitowa tablica informacyjna . Głównym elementem cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem nakrytym blachą, ustawiony na dwustopniowym cokole z kamiennych ciosów.

Groby mają układ rzędowy. Występują tu nagrobki w formie:

– małych zakończonych trójkątnie stel z żeliwnymi tablicami,
– dużych zakończonych trójkątnie stel z żeliwnymi tablicami.

Na części małych stel znajdowały się pierwotnie krzyże lotaryńskie z płaskownika.

W 55 grobach zbiorowych i 44 pojedynczych pochowano 167 żołnierzy z armii niemieckiej i 494 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 975-1073 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 117 (fotografia archiwalna).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/4172 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 174.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 600-603.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 196-197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 116.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
POLAŁYKIN DIMITR INFANTERIST Русская армия
KAPUSCIN PROKOP INFANTERIST Русская армия
ALEXEWCZENKO DANILO INFANTERIST Русская армия
DIBBERN EMIL PIONIER Немецкая армия
JATHO ERNST PIONIER Немецкая армия
KRASCH AUGUST ARNOLD PIONIER Немецкая армия
OBERMÜLLER FRIEDRICH PIONIER Немецкая армия
PAGENKOPF ERNST PIONIER Немецкая армия
PETER PETER PIONIER Немецкая армия
PIONKA PAUL PIONIER Немецкая армия
RATAJZAK STEFAN PIONIER Немецкая армия
SEHN JAKOB PIONIER Немецкая армия
WEBER VIKTOR PIONIER Немецкая армия
WCZESNIAK HANS PIONIER Немецкая армия
BIEWENDT FRITZ PIONIER Немецкая армия
WINKLER MAX PIONIER Немецкая армия
MUSCHINSKI [MYRZYNSKI] JOHANN PIONIER Немецкая армия
SERPENTIN HANS VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
ASCHER LEOPOLD UNTEROFIZZIER Немецкая армия
MICKISCH ARTUR UNTEROFIZZIER Немецкая армия
POLENZ RICHARD HORNIST GEFREITER Немецкая армия
ALTKRÜGER FRIEDRICH GEFREITER Немецкая армия
SCHIEMANN PAUL GEFREITER Немецкая армия
THEWICH ERNST GEFREITER Немецкая армия
WILHELM FRIEDRICH GEFREITER Немецкая армия
WEGNER BERNHARD GEFREITER Немецкая армия
LIEBRENZ FRANZ GEFREITER Немецкая армия
THOMYS HERMANN UNTEROFIZZIER Немецкая армия
SCHUR RICHARD UNTEROFIZZIER Немецкая армия
KAISER HERMANN GEFREITER Немецкая армия
ROSSMANN ARTUR GEFREITER Немецкая армия
MÖBUS REINHOLD GEFREITER Немецкая армия
FRANKOWSKY THEODOR GEFREITER Немецкая армия
RAUTENBERGER ERICH GEFREITER Немецкая армия
HAIN OTTO UNTEROFIZZIER Немецкая армия
MÜNNCHOW PAUL MUSKETIER Немецкая армия
KRÜGER PAUL MUSKETIER Немецкая армия
LIEBENAU HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
BEHRENDT ARTHUR MUSKETIER Немецкая армия
MERKER FRIEDRICH GEFREITER Немецкая армия
HÖHN HANS GEFREITER Немецкая армия
MISCHKE XAVER WEHRMANN Немецкая армия
LUFT PAUL MUSKETIER Немецкая армия
WEGNER HARL WEHRMANN Немецкая армия
STEFFEN HEINRICH MUSKETIER Немецкая армия
BLÜMEL AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
FECHNER EMIL SCHÜTZE Немецкая армия
KINDER WILLY MUSKETIER Немецкая армия
MARCINKOWSKI ALOIS MUSKETIER Немецкая армия
HENTSCHKE GEORG MUSKETIER Немецкая армия
LIPSKY KARL MUSKETIER Немецкая армия
LUFT ERNST MUSKETIER Немецкая армия
WOLF PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SCHMIDT GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
SCHULZ IV RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
SCHIEVELBEIN OTTO WEHRMANN Немецкая армия
ENGEL FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
RAPSCH RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
SCHWAHN EMIL MUSKETIER Немецкая армия
WIERSDORF OTTO MUSKETIER Немецкая армия
SCHATZ RICHARD GEFREITER Немецкая армия
STANDTKE AUGUST RESERVIST Немецкая армия
KIRCHHOF WILLIBALD ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
EBERT ADOLF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
PREUSSE JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
KRAUSNICK PAUL RESERVIST Немецкая армия
HRIJAPOW GEORGIJ ZUGSFÜHRER Русская армия
PIBJSKIEW ZUGSFÜHRER Русская армия
BLANKE FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
SCHULZ FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
PRZELICKI PETER MUSKETIER Немецкая армия
BARTSCH PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SABATKE PAUL MUSKETIER Немецкая армия
BUDARICK GOTTLIEB MUSKETIER Немецкая армия
DUBIAN PAUL TAMBOUR Немецкая армия
HAUFE WILLY MUSKETIER Немецкая армия
GÜNTHER JULIUS WEHRMANN Немецкая армия
JONATH KARL MUSKETIER Немецкая армия
MUSS KARL MUSKETIER Немецкая армия
STREICH FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
DZIOBECK WILHELM GEFREITER Немецкая армия
LUKAS CHRISTIAN MUSKETIER Немецкая армия
GRYTSCH FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
BOCHOW WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
BEER AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
PINKERT ALFRED MUSKETIER Немецкая армия
MÄRTENS WALTER MUSKETIER Немецкая армия
SMOGER FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
CONRAD I OTTO SCHÜTZE Немецкая армия
FELGENTREU OTTO MUSKETIER Немецкая армия
VOSS FRITZ SCHÜTZE Немецкая армия
WERDERMANN MARTIN VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
ZABEL ROLAND AUGUST VIZELEUTNANT Немецкая армия
HEINE HUGO VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
ALANDT MAX MUSKETIER Немецкая армия
HEISE FRANZ RESERVIST Немецкая армия
SCHMIDT MAX KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
GEÄFF ERICH MUSKETIER Немецкая армия
FRANKE KARL MUSKETIER Немецкая армия
HAMMEL PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SCHADOW PAUL MUSKETIER Немецкая армия
SCHULZ III RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
WOLLE AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
ZACHOW ERNST MUSKETIER Немецкая армия
MEYER PAUL RESERVIST Немецкая армия
WELK EMIL MUSKETIER Немецкая армия
KURZ MAX MUSKETIER Немецкая армия
MAIBAUER FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
NITZ ROBERT MUSKETIER Немецкая армия
RIDDLER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
GRÖBKE FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
ZILLMANN FERDINAND TAMBOUR Немецкая армия
EWLER HANS MUSKETIER Немецкая армия
SCHIEMANN PAUL MUSKETIER Немецкая армия
RAABKE KARL KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
BORCHARDT KARL MUSKETIER Немецкая армия
HAHN AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
NESPITHAL WILLY MUSKETIER Немецкая армия
KRIEGER PAUL FREIWILLIGER Немецкая армия
PRUSKIL RUDOLF ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
ZANDER HUGO MUSKETIER Немецкая армия
LADOW FRITZ GEFREITER Немецкая армия
BAUER WILHELM UNTEROFIZZIER Немецкая армия
SCHULZE FRANZ UNTEROFIZZIER Немецкая армия
PÖHLA GUSTAV UNTEROFIZZIER Немецкая армия
SEMISCH ERICH UNTEROFIZZIER Немецкая армия
BRÄUNING WILHELM UNTEROFIZZIER Немецкая армия
LEHMANN GUSTAV UNTEROFIZZIER Немецкая армия
LESSLAUER MAX GEFREITER Немецкая армия
GESCHE HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
SCHNELLE FRIEDRICH SCHÜTZE Немецкая армия
SCHONERT EMIL SCHÜTZE Немецкая армия
BUDER BERNHARD MUSKETIER Немецкая армия
WALTER MAX GEFREITER Немецкая армия
BRAUER PAUL GEFREITER Немецкая армия
SCHIMMLER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
GOTZ FRIEDRICH MUSKETIER Немецкая армия
GEBERT AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
MENZEL HEINRICH KRANKENTRÄGER Немецкая армия
PÖSCHKE KARL MUSKETIER Немецкая армия
UNGNAD OTTO RESERVIST Немецкая армия
STEPHAN REINHOLD MUSKETIER Немецкая армия
WITTKE KARL MUSKETIER Немецкая армия
MÜLLER AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
ZIEBARTZ MARTIN RESERVIST Немецкая армия
RUCHO MAX MUSKETIER Немецкая армия
LABUDDA THEODOR RESERVIST Немецкая армия
HENZEROTH EDGAR GRENADIER Немецкая армия
VERWORNER MAX MUSKETIER Немецкая армия
KRÜSECKE ALBERT PIONIER Немецкая армия
LENZ ERNST MUSKETIER Немецкая армия
MÜLLER WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
WIEGANDT FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
WOLF FRITZ MUSKETIER Немецкая армия
ULLOCK ROCHUS MUSKETIER Немецкая армия
HENSEL WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
BAUER ERNST MUSKETIER Немецкая армия
FALKENTHAL PAUL MUSKETIER Немецкая армия
MAI WILLY MUSKETIER Немецкая армия
HILGENDORF EWALD MUSKETIER Немецкая армия
MASZCZENKO GEORGIJ ZUGSFÜHRER Русская армия
GABRIDZIC GEORGIJ FELDSCHER Русская армия
SCZEMJAKIN STAFAN INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 12
Русская армия 486