Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-006
50
4
Cmentarz znajduje się w przysiółku Garbacz. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony kamiennym murem Głównym elementem cmentarza jest wysoki, drewniany krzyż, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Mogiły są rozmieszczone rzędowo. Nagrobki mają formę żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem laurowym.
 
W 12 grobach zbiorowych i 10 pojedynczych pochowano 43 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 7 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 46.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 478-479.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 168.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 95.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
WRBA WLADISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
JANIK JOHANN LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
ZADORA STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALINA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 7
Австро-венгерская армия 39