Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-007
56
14
Cmentarz znajduje się przy skrzyżowaniu drogi Gorlice – Moszczenica z lokalną drogą do Mszanki. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony kamiennym murem. Kamienna, zwieńczona krzyżem brama znajduje się od strony południowo-wschodniej. Wejście zamknięte jest jednoskrzydłową furtką. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem, umieszczony w podwyższonej części zachodniego ogrodzenia. Groby oznaczone są żeliwnymi krzyżami łacińskimi z datą „1915” na skrzyżowaniu ramion oraz krzyżami łacińskimi z tarczą na skrzyżowaniu ramion.
 
W 8 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 10 z niemieckiej i 9 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 42.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 476-477.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 167-168.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 95.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BLUME I RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
PRAWITZ ALFRED PIONIER Немецкая армия
GRIBAT OTTO PIONIER Немецкая армия
LEICH FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRÖCHER HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
NIEDERMAYER [NIEDERMEIER] MAX MUSKETIER Немецкая армия
GLENEWINKEL WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BENECKE WILLY RESERVIST Немецкая армия
EHLERT AUGUST PIONIER Немецкая армия
KIMMET EDUARD PIONIER Немецкая армия
GIRGSDIES FRIEDRICH PIONIER Немецкая армия
DZIUBA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KODAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 9
Австро-венгерская армия 33