Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-001
0
0
Grobowiec wykonany z kamienia. Górna krawędź wyłożona czerwoną cegłą. Na wejściu do grobowca tablica z napisem:
 
„OFIAROM RABACJI 1846 r.
BOCHNIACY
1997”
 
Mogiła została odnowiona w 2011 r. Pochowano tu nieznaną liczbę ofiar rabacji z 1846 r.
  • Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Liber Mortuorum Parochiae Bochnensis pro Anno 1846 (sygn. KMB XIII/1, wpisy nr 37-50, 52-54,61).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni, sygn. 30/259/13 - fotografia mogiły.
  • J. Kęsek, Znani i nieznani aktorzy wydarzeń 1846 roku w Bochni, "Rocznik Bocheński", T. 4, 1996, s. 123-144.