Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-002
0
0
Mogiła ziemna otoczona wysokim obramowaniem w kształcie symetrycznego ośmioboku Na mogile umieszczony jest krzyż z metalowych rur imitujący krzyż z brzozowego drewna.
 
Na obramowaniu umieszczona jest prostokątna, czarna tablica z napisem:
„Grób Ofiar Rabacji 1846 r.
Jan Gallan
Jan Telesznicki
Henryk Kępiński
Stefania Kępińska
Marian Żeleński
Stanisław Stański
N.N policjant z Bratkowic
Henryk  Muhl
Adam N. Strażnik policyjny
hr. Mieczysław Dębicki
N. Kepiński
N.N
Sebastian Wesołowski
Ignacy Dydyński
N.N
Mikołaj Włodkowski
Eliasz Tarasiewicz
Karol Schlosser
Karol Janta
Włodzimierz Rożen
Leon Kazimierz Biliński”
 
Pochowano tu nieznaną liczbę ofiar rabacji z 1846 r.  Mogiłę przez pewien czas błędnie uznawano za grób uczestników powstania styczniowego.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 45.
  • J. Kęsek, Znani i nieznani aktorzy wydarzeń 1846 roku w Bochni, "Rocznik Bocheński", T. 4, 1996, s. 123-144.
  • S. Dembiński, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na 50-tą rocznice smutnych wypadków lutego, Jasło 1896.
  • Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Liber Mortuorum Parochiae Bochnensis pro Anno 1846 (sygn. KMB XIII/1, wpisy nr 37-50, 52-54,61).