Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-011
53
52
Mogiła od frontu ogrodzona jest betonowymi słupkami osadzonymi na podmurówce i połączonymi parami metalowych poręczy. Głównym elementem jest obelisk z kostki granitowej z czarnym krzyżem łacińskim w górnej części. Na podstawie pomnika znajduje się czarna, prostokątna tablica z napisem:„W HOŁDZIE 52 OFIAROM MORDU HITLEROWSKIEGO DOKONANEGO W TYM MIEJSCU W DNIU 18 GRUDNIA 1939 R. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA BOCHNIA”18 grudnia 1939 r. hitlerowcy rozstrzelali tu 52 mieszkańców Bochni w odwecie za napad na posterunek policji dokonany przez członków Organizacji Orła Białego. Ofiary zbrodni pochowano na miejscu egzekucji wraz z dwoma straconymi sprawcami zamachu.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 50.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, oprac. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 732.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 21.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BADURA LEON OSOBA CYWILNA
BADURA ROMAN OSOBA CYWILNA
BARDOŃ WOJCIECH OSOBA CYWILNA
BERGBANG SAMUEL OSOBA CYWILNA
BODURKA FELIKS OSOBA CYWILNA
CEMPA SZYMON OSOBA CYWILNA
CHMIELEWSKI OSOBA CYWILNA
CZACHOR STANISŁAW OSOBA CYWILNA
DROŹDZIK WACŁAW OSOBA CYWILNA
FITA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
GOMULISKI JULIAN OSOBA CYWILNA
GORZELSKI WAWRZYNIEC OSOBA CYWILNA
GÓRKA FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
HABAS FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
JAWORSKI ZYGMUNT OSOBA CYWILNA
KLESZCZ WOJCIECH OSOBA CYWILNA
KLIMCZYK ANTONI OSOBA CYWILNA
KONASZEWSKI MARIAN OSOBA CYWILNA
KRUCZEK JÓZEF OSOBA CYWILNA
KRZYSZKOWSKI JAN OSOBA CYWILNA
KRZYSZKOWSKI STANISŁAW OSOBA CYWILNA
KUCHTA FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
KUKLA MARIAN OSOBA CYWILNA
KWARTNIK FRYDERYK OSOBA CYWILNA
LECH JAN OSOBA CYWILNA
LECH STANISŁAW OSOBA CYWILNA
ŁAMIEC ALEKSANDER OSOBA CYWILNA
MALEC STANISŁAW OSOBA CYWILNA
MIGDAŁ FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
PŁACZKOWSKI TADEUSZ OSOBA CYWILNA
PŁONKA STEFAN OSOBA CYWILNA
PRZYBYŚ FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
PTAK MARIAN OSOBA CYWILNA
PYRKA MACIEJ OSOBA CYWILNA
PYRKA WOJCIECH OSOBA CYWILNA
RYNCARZ KONSTANTY OSOBA CYWILNA
SAMEK WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
SCHENFELD SAMUEL OSOBA CYWILNA
SIWEK ANTONI OSOBA CYWILNA
SŁONCZYŃSKI FRANCISZEK OSOBA CYWILNA
SOBAS TADEUSZ OSOBA CYWILNA
SONIK ANDRZEJ OSOBA CYWILNA
SZYDŁOWSKI BOLESŁAW OSOBA CYWILNA
ŚWIASTAK MICHAŁ ROMAN OSOBA CYWILNA
TABAK LEON OSOBA CYWILNA
TABOR ADOLF OSOBA CYWILNA
TWARDOWSKI TADEUSZ OSOBA CYWILNA
WILK MIECZYSŁAW OSOBA CYWILNA
ZACHARA FELIKS OSOBA CYWILNA
ZAGARLIŃSKI TADEUSZ OSOBA CYWILNA
KRZYSZKOWSKI ZYGMUNT OSOBA CYWILNA
PIĄTKOWSKI FRYDERYK OSOBA CYWILNA
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
OSOBA CYWILNA 1