Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203050-003
8
8
Mogiła w części jest ujęta w lastrykowe obramowanie, w części przykryta dwiema warstwami lastrykowych płyt. Na górnej płycie znajduje się kamienna ława na znicze. U wezgłowia mogiły umieszczona jest stela ujęta w ramy z lastrykowych belek, na której znajduje się napis: „POLEGŁYM/ OD BOMB HITLEROWSKICH PODCZAS/ NALOTU NA MIASTA TRZEBINIĘ/ W DNIU 1.IX.1939 r./ BANASIK STEFAN LAT 25/ HUBICKA ROZALIA LAT 60/ KISEL URBAN LAT 37/ KOSOWSKA MARIA LAT 67/ KURDZIEL MICHAŁ LAT 33/ MATUSZEWSKI STANISŁAW LAT 36/ SIEMEK ANDRZEJ LAT 55/ SZYBALSKA JÓZEFA LAT 25/ SPOŁECZEŃSTWO MIASTA TRZEBINI”.

Pochowano tu ofiary niemieckiego bombardowania dworca kolejowego w dniu 1 września 1939 r.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 302.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BANASIK STEFAN
HUBICKA ROZALIA
KŁOSOWSKA MARIA
MATUSZEWSKI STANISŁAW
KURDZIEL MICHAŁ
KISIEL URBAN
SZYBALSKA JÓZEFA
SIEMEK ANDRZEJ