Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203040-004
1
0
Na mogile znajduje się kamienna stela z wmurowaną granitową tablicą z napisem: „19.VI.1944/ Oddał swe życie w walce/ z okupantem hitlerowskim/ partyzant radziecki Wańka/ Cześć jego pamięci”.

Pochowano tu zbiegłego jeńca sowieckiego, który poległ jako żołnierz Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w walce z niemiecką obławą 19 czerwca 1944 r.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s.80.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939 - 1945., red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 299.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Красная армия, Армия людова (AL) 1