Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219010-002
1
0
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą, u wezgłowia ścięty pulpitowo lastrykowy blok z metalowym emblematem przedstawiającym orła w koronie i z tablicą z ciemnego kamienia z napisem: „GRÓB NIEZNANEGO/ ŻOŁNIERZA II-giej/ WOJNY ŚWIATOWEJ".

Pochowano tu nieznanego żołnierza lub żołnierzy z II wojny światowej. Brak bliższych informacji o pochowanych. Obecne urządzenie grobu pochodzi z lat 90-tych.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
1