Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219040-009
13
0
Cmentarz o wymiarach 24 m x 8 m. Ogrodzenie wykonano z betonowych słupków połączonych łańcuchami. Element centralny stanowi betonowy krzyż osadzony na cokole. Nie ma tablicy memoratywnej. Wewnątrz cmentarza znajduje się 10 ułożonych równolegle mogił z żeliwnymi krzyżami.
Według planu zamieszczonego w pracy Jerzego Drogomira pierwotnie było 12 mogił, z czego w 11 pochowano znanych z imienia i nazwiska żołnierzy, a w ostatniej - 2, których tożsamości nie ustalono. Wszyscy pochowani należeli do armii austro - węgierskiej i polegli jesienią 1914 roku.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 182 - 183.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 13