Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216100-008
1
1
Mogiła ujęta jest w wysokie, betonowe obramowanie. U jej wezgłowia znajduje się stela z tablicą z ciemnego kamienia z napisem: „TOMASZ TYLKO/ UR. 1858/
zm. 2.09.1939”.
 
Tomasz Tylko został rozstrzelany przez Niemców 7 września 1939 r. Zwłoki pochowano następnego dnia na cmentarzu parafialnym.
  • Archiwum Parafialne w Tuchowie , Liber Mortuorum Tuchów, s. 124.
  • S. Derus, Tuchów. Miasto i Gmina do roku 1945, Tuchów 1992, s. 124, 136.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TYLKO TOMASZ