Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216140-012
29
12
Mogiła otoczona jest ogrodzeniem z betonowych słupów o podstawie ośmiobocznej, zakończonych ostrosłupami, połączonych żelaznym łańcuchem. Na wprost wejścia u wezgłowia mogiły znajduje się pomnik w formie trójstopniowego postumentu z kamiennych ciosów, zwieńczonego betonowym krzyżem o profilowanych krawędziach ramion. Pochowano tu 29 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, poległych w rejonie Charzewic i Gwoźdźca w dniach 19 i 20 listopada 1914 r. Znane są nazwiska 12 pochowanych żołnierzy.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36, s. 279 i in.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 314.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 314.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 83-84.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 317.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 320-321.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 53-54.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CHAMUŁA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZALESKI KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
SZKWARKO [SZKWANKO] MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
BEGLEITER SAMSON JAKOB INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŁYPKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OCHOTA ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZELIGA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SUŁYMA GREGOR KORPORAL Австро-венгерская армия
TYŻ PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAREMBA PAUL KORPORAL Австро-венгерская армия
KOWATYK LUKAS KOMPANIE TAMBOUR Австро-венгерская армия
KAKÓBCZYŃSKI FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 17